Jméno:
Heslo:

Matematika

Sčítání a odčítání - zaokrouhlování

Rozklad čísel v desítkové soustavě - porováváníRozklad čísel v desítkové soustavě - porovávání

Porovnat a vypočítat příklady či čísla

Procvičování sčítání a odčítání a následné porovnáníProcvičování sčítání a odčítání a následné porovnání

Sčítance, součet, menšenec, menšitel, rozdíl

Početní výkony na násobení a děleníPočetní výkony na násobení a dělení

Rýsujeme rovnoběžníky ve čtvercové síti

Osvojení si pojmu rovnoběžník a užívání jednod. konstrukceOsvojení si pojmu rovnoběžník a užívání jednod. konstrukce

Násobení dvojciferným číslem - matice

Upevnění početních operací v oboru přirozených číselUpevnění početních operací v oboru přirozených čísel

Sčítání a odčítání. Slovní úlohy

Řešení jednotlivých slovních úlohŘešení jednotlivých slovních úloh

Grafický rozdíl a součet úseček

Sčítání a odčítání graf. úsečekSčítání a odčítání graf. úseček

Příklady na usuzování v počtech v životě

Vyřeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémyVyřeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy

Rýsujeme pomocí trojúhelníku s ryskou

Narýsuje a znázorní základní rovinné útvaryNarýsuje a znázorní základní rovinné útvary

Obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku

Obvod mnohoúh.. Sečtením délek jeho stranObvod mnohoúh.. Sečtením délek jeho stran

Různé slovní úlohy - Hry s čísly rozšiřující logiku

Řešení jednod. praktických slovních úlohŘešení jednod. praktických slovních úloh

Dělení čísel zakončených nulami- převod jednotek

Úlohy, ve kterých aplikuje osvojení základních jednotek délkyÚlohy, ve kterých aplikuje osvojení základních jednotek délky

Opakování a násobení jednociferným a dvojciferným

Provádí písemné a početní operace v oboru přirozených číselProvádí písemné a početní operace v oboru přirozených čísel

Test – závěrečné opakování

Žák písemně zvládá učivo 4. třídyŽák písemně zvládá učivo 4. třídy

Vlastnosti sčítání a odčítání – vztahy mezi početn

Zjištění klíčových kompetencí – využití komutativnosti a asociativnostiZjištění klíčových kompetencí – využití komutativnosti a asociativnosti

NÁSTĚNKA

Setkání s rodiči a veřejností

Zveme vás na setkání žáků s rodiči a veřejností, které se uskuteční ve středu 30. 5. 2018 od 15 hodin ve školní družině. Toto setkání je zaměřené na prezentaci projektu vytvoření odpočinkového místa v "Bažině" (CIVIS). Účast na setkání přislíbil pan starosta.

Nabídka pracovní pozice učitel/ka MŠ

Nabízíme pracovní místo učitele/učitelky MŠ s nástupem od 1. 8. 2018, úvazek 1. Anglický jazyk výhodou. Bližší informace na tel. 488 881 201.

Nabídka pracovní pozice učitel/ka 1. stupně

Nabízíme pracovní místo učitele/učitelky 1. stupně ZŠ s nástupem od 27. 8. 2018, úvazek 0,6. Anglický jazyk výhodou. Bližší informace na tel. 488 881 201.
Jménem všech dětí mateřské školy a žáků základní školy bych chtěla poděkovat všem sponzorům za poskytnuté finanční dary, které nám umožnily nakoupit hračky a hry pro děti v rámci vánoční nadílky. Těmito sponzory jsou:
Juta, a. s., závod 06 Višňová
Grain, a. s.
Obec Černousy
Jiskra Višňová
Hasiči Višňová

Mgr. Helena Roubalová

NOVINKY

Výzva

Zapojte se s námi
do pomoci Ondráškovi
a sbírejte víčka od PET lahví!

Od září letošního roku mohou opět děti nosit do školy víčka od PET lahví s přesným cílem. Víčka jsou určená pro tříletého Ondráška Čejku, který se narodil s tělesným handicapem. Na zlepšení svého pohybu potřebuje Ondrášek speciální cvičení po celý rok, ne všechny terapie však proplácí zdravotní pojišťovna. A právě sběr víček a jejich následný prodej pomůže zajistit rodičům Ondráška finanční prostředky na potřebné cvičení a pomůcky.

Pomoci může každý.
Víčka od PET lahví můžete přinést do školy každý pracovní den od 8 do 15 hodin a odevzdat je v kanceláři školy.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt "Kompenzační pomůcky pro žáky s podpůrnými opatřeními" podpořený z dotačního fondu Libereckého kraje
obrázek
V průběhu jara 2018 probíhá v naší škole projekt "První cesty za kulturou II" podpořený z dotačního fondu Libereckého kraje.
obrázek
V průběhu roku 2017 byla v rámci projektu "Technické zabezpečení školní budovy" provedena úprava vstupu do školy, která byla finančně podpořená z dotačního fondu MŠMT.
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 probíhá projekt ZŠ a MŠ Višňová spolufinancovaný Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 je škola zapojená do projektu "Na jedné lodi", který je spolufinancován Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt CIVIS:Zaostřeno na občanské a sociální kompetence, který je spolufinancován Evropskou unií.
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Domů

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy