Matematika

Sčítání a odčítání - zaokrouhlování

Rozklad čísel v desítkové soustavě - porováváníRozklad čísel v desítkové soustavě - porovávání

Porovnat a vypočítat příklady či čísla

Procvičování sčítání a odčítání a následné porovnáníProcvičování sčítání a odčítání a následné porovnání

Sčítance, součet, menšenec, menšitel, rozdíl

Početní výkony na násobení a děleníPočetní výkony na násobení a dělení

Rýsujeme rovnoběžníky ve čtvercové síti

Osvojení si pojmu rovnoběžník a užívání jednod. konstrukceOsvojení si pojmu rovnoběžník a užívání jednod. konstrukce

Násobení dvojciferným číslem - matice

Upevnění početních operací v oboru přirozených číselUpevnění početních operací v oboru přirozených čísel

Sčítání a odčítání. Slovní úlohy

Řešení jednotlivých slovních úlohŘešení jednotlivých slovních úloh

Grafický rozdíl a součet úseček

Sčítání a odčítání graf. úsečekSčítání a odčítání graf. úseček

Příklady na usuzování v počtech v životě

Vyřeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémyVyřeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy

Rýsujeme pomocí trojúhelníku s ryskou

Narýsuje a znázorní základní rovinné útvaryNarýsuje a znázorní základní rovinné útvary

Obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku

Obvod mnohoúh.. Sečtením délek jeho stranObvod mnohoúh.. Sečtením délek jeho stran

Různé slovní úlohy - Hry s čísly rozšiřující logiku

Řešení jednod. praktických slovních úlohŘešení jednod. praktických slovních úloh

Dělení čísel zakončených nulami- převod jednotek

Úlohy, ve kterých aplikuje osvojení základních jednotek délkyÚlohy, ve kterých aplikuje osvojení základních jednotek délky

Opakování a násobení jednociferným a dvojciferným

Provádí písemné a početní operace v oboru přirozených číselProvádí písemné a početní operace v oboru přirozených čísel

Test – závěrečné opakování

Žák písemně zvládá učivo 4. třídyŽák písemně zvládá učivo 4. třídy

Vlastnosti sčítání a odčítání – vztahy mezi početn

Zjištění klíčových kompetencí – využití komutativnosti a asociativnostiZjištění klíčových kompetencí – využití komutativnosti a asociativnosti

NÁSTĚNKA

Jménem všech dětí mateřské školy a žáků základní školy bych chtěla poděkovat všem sponzorům za poskytnuté finanční a věcné dary. Těmito sponzory jsou:
Juta, a. s., závod 06 Višňová
Grain, a. s.
Ragtex, s. r. o.
Automedic, s. r. o.
Obec Černousy
Jiskra Višňová
Hasiči Višňová

Mgr. Helena Roubalová

NOVINKY

Výzva

Zapojte se s námi
do pomoci Ondráškovi
a sbírejte víčka od PET lahví!

Od září letošního roku mohou opět děti nosit do školy víčka od PET lahví s přesným cílem. Víčka jsou určená pro tříletého Ondráška Čejku, který se narodil s tělesným handicapem. Na zlepšení svého pohybu potřebuje Ondrášek speciální cvičení po celý rok, ne všechny terapie však proplácí zdravotní pojišťovna. A právě sběr víček a jejich následný prodej pomůže zajistit rodičům Ondráška finanční prostředky na potřebné cvičení a pomůcky.

Pomoci může každý.
Víčka od PET lahví můžete přinést do školy každý pracovní den od 8 do 15 hodin a odevzdat je v kanceláři školy.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt "Kompenzační pomůcky pro žáky s podpůrnými opatřeními" podpořený z dotačního fondu Libereckého kraje
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 probíhá projekt ZŠ a MŠ Višňová spolufinancovaný Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 je škola zapojená do projektu "Na jedné lodi", který je spolufinancován Evropskou unií.
Jméno:
Heslo:
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Domů

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy