Jméno:
Heslo:

Čtenářský klub

15. června 2017

15. června 2017BESEDA S PANÍ SPISOVATELKOU IVONOU BŘEZINOVOU
Ve středu 14. 6. proběhla pro žáky navštěvující školní družinu a čtenářský klub v knihovně beseda s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou. V hodinu a půl dlouhém programu se děti dozvěděly, jak vzniká knížka a jak se stát spisovatelem. Paní Březinová také představila své knížky pro děti. 

12. června 2017

UMÍŠ LUŠTIT KŘÍŽOVKY?
Dnešní setkání jsme věnovali křížovkám. Společně jsme si vysvětlili postup některých netypických křížovek a sudoku. Následně si děti vybrali podle svého zájmu typ luštěnky,který se pokusily vyluštit a přitom využít své znalosti.

5. června 2017

5. června 2017ČTYŘLÍSTEK
S blížící se školou v přírodě jsme se dnes vydali do Třeskoprsk (Doksy) za čtyřmi zvlášními kamarády. Seznámili jsme se s osudy postaviček oblíbeného komiksu Jaroslava Němečka. Kroužek jsme strávili s Fifinkou, Myšpulínem, Piňďou a Bobíkem. O všech jsme si povídali, zapisovali postřehy ze čtených příběhů a nakonec jsme vytvořili i jejich portréty. Pro zpestření jsme si pustili zfilmované příběhy Myš, která prochází zdí a Signály z neznáma.


29. května 2017

JÍZDA KRÁLŮ VE VLČNOVĚ
Dnešní setkání jsme věnovali Jízdě králů ve Vlčnově, která je díky svému významu zapsáná v památkách UNESCO. S dětmi jsme pracovali na počítačích, kde si vyhledávali informace o historii i současnosti. Našli i poslední (letošní) akci a vyprávěli jsme si o vzniku této tradice.

22. května 2017

O JEČMÍNKOVI
Dnes jsme si přiblížili pověst O Ječmínkovi. Nejprve jsme si společně přečetli text pověsti a pověděli jsme si něco víc o českých dějinách tohoto období. Potom žáci pracovali se slovy ve čtyřsměrce. Slova z pověsti vyškrtávali a ze zbylých písmen sestavili otázku, která se vztahovala k pověsti. Další informace jsme získali z kresleného seriálu Dějiny udatného národa českého.

15. května 2017

15. května 2017CO PŘINÁŠÍ MĚSÍC KVĚTEN?
Dnes si děti vyzkoušely tzv. běhací diktát, na jehož konci zjistily, co vše se k měsíci květnu váže:
1. máj je lásky čas, od 12. do 14. května mají svátek ledoví muži, druhou květnovou neděli slaví maminky svátek, příroda je plná květů... Zájem děti projevovaly především o tzv. ledové muže a Svátek matek. Téma, které je nejvíce zaujalo, si vyhledaly na internetu a vytvořily si plakát.

24. dubna 2017

SVÁTEK SVATÉHO JIŘÍ A FILIPOJAKUBSKÁ NOC
24. dubna má svátek Jiří, a tak jsme se věnovali výkladu jeho jména a životu stejnojmenného světce. Zajímala nás především legenda o Jiřím a drakovi. Děti si ji přečetly a odpovídaly na otázky k textu.
Druhým tématem byla Filipojakubská noc. Povídali jsme si o původu a tradicích s ní souvisejících. Oporou nám byl pracovní list a některé ukázky. Připomněli jsme si i různé podoby a libůstky čarodějnic jako pohádkových bytostí. Mluvili jsme o zvyku „pálení čarodějnic.“

10. dubna 2017

10. dubna 2017VELIKONOCE
Náplní dnešního setkání byly některé velikonoční tradice, symboly a říkanky. Děti pracovaly s tištěnými i filmovými ukázkami. Samy se čile zapojovaly do diskuse a sdělovaly si své zkušenosti. Nechyběly ani příběhy o pokladech, které se dají nalézt právě v období Velikonoc.
Z lidových tradic, které byly dětem předloženy prostřednictvím filmových dokumentů, se největšímu zájmu těšila zdobení vajíček, perníčků a používání řehtaček.

3. dubna 2017

VELIKONOCE
Žáci se seznamovali s časovým zařazením a průběhem Velikonoc. Vytvářeli jsme názvy jednotlivých nedělí před Velikonocemi. Dále jsme na počítači vyhledávali zvyky a tradice v celém týdnu před Velikonocemi. Na konci žáci uváděli zvyky a tradice, které dodržují u nich doma.

27. března 2017

27. března 2017

"SVĚT PODLE JOSEFA ČAPKA II"
Dnešní kroužek plynule navázal na ten minulý. Pokračovali jsme v díle Josefa Čapka věnovanému dětskému čtenáři. Tentokrát jsme se zaměřili na pohádku O tlustém pradědečkovi a loupežnících, která je součástí Devatera pohádek Karla Čapka. Součástí dnešní hodiny byla i výroba plakátů.

20. března 2017

20. března 2017"SVĚT PODLE JOSEFA ČAPKA"
V dopoledních hodinách žáci navštívili galerii v Liberci. Zde se zúčastnili programu „Svět podle Josefa Čapka.“ Seznámili se s jeho ilustracemi. Dílo literární jsme si nechali do čtenářského kroužku.
Žáci byli informováni o důležitých datech a událostech Josefova života. Věnovali jsme se zejména jeho nejznámější knize pro děti – Povídání o pejskovi a kočičce. Příběhy jsme četli, vyprávěli, porovnávali s filmovou podobou a malovali ilustrace. Na okamžik se děti vžily do role Josefa Čapka a přepracovávaly rozhovor mezi pejskem a kočičkou a panenkou, která tence plakala.

13. března 2017

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY
Dnes jsme si povídali o knihách v rámci měsíce knihy. Žáci pracovali s knihami ze školní knihovny – vybrali si každý jednu knihu, četli z ní ukázky spolužákům. Děti také hovořily o knihách, které přečetly. V druhé části výuky jsme šli do počítačové učebny, kde žáci vyhledávali informace o galeriích – nejprve všeobecně, potom konkrétně Galerie v Liberci jako příprava návštěvy v rámci výuky.

6. března 2017

"ČESKÉ POHÁDKY"
Děti byly rozděleny do skupin po dvou. Každá skupina měla k dispozici jednu českou pohádku rozdělenou do 9 – 12 magnetických obrázků. Jejich úkolem bylo sestavit tyto obrázky podle časové posloupnosti příběhu. Potom každá skupina svou pohádku upevnila na tabuli a svými slovy převyprávěla. Během kroužku jsme si takto připomněli pohádky Hrnečku, vař!, O dvanácti měsíčkách, Perníková chaloupka a O veliké řepě.
Na závěr si ověřily pravdivost podle kreslené pohádky puštěné na interaktivní tabuli.

27. února 2017

"NÁVRAT K ÚNOROVÝM TRADICÍM"
Hlavní náplní dnešního setkání bylo povídání si o tradicích spojených se sv. Valentýnem a masopustním obdobím. Žáci četli různé příběhy a tradice sami zaznamenávali. Pracovali i s filmovými ukázkami a pracovními listy. Nejvíce je zaujalo porovnání podob karnevalů v různých zemích světa.
V druhé části hodiny jsme pracovali s webem ŠOTKOVINY, který je určen pro mladé čtenáře, spisovatele a novináře. Na těchto stránkách je možné různým způsobem podporovat čtenářskou gramotnost.

13. února 2017

"MASOPUST"
V první části žáci pracovali s neúplným textem, který doplňovali slovy podle významu. Poté si zahráli na ilustrátory a vzniklý text text doplnit obrázkem.
V druhé části jsme se zabývali masopustem - povídali jsme si o tradicích, tradičních maskách a průvodech. Jak se masopust slaví v některých částech naší republiky jsme si ukázali na záznamech z internetu.

6. února 2017

"JÍZDNÍ ŘÁDY A MALOVANÉ ČTENÍ"
První aktivita dnešního kroužku byla výrazně praktická. V hodině se nám sešly jízdní řády vlaků, autobusů a městské hromadné dopravy. Žáci se v nich učili orientovat a vyhledávat konkrétní spojení.
Práce s jízdními řády byla pro žáky náročná a vyčerpávající. V rámci oddychu jsme si četli zábavné příběhy z knihy Pekelná třída od Vojtěcha Steklače. Dobře naladěni se žáci pustili do vlastní tvorby. Vytvářeli příběhy, v nichž některá slova museli nahradit namalovanými obrázky.

30. ledna 2017

30. ledna 2017

MOJE JMÉNO
Po dnešní hodině všichni zúčastnění znají původ a význam svých křestních jmen a příjmení. Mluvili jsme o tom, odkud jména pochází, co znamenají a popisují. Každý z žáků se také pokusil o svou charakteristiku, která směla vzniknout jen pomocí písmen vyskytujících se v jejich jménech. 

23. ledna 2017

23. ledna 2017"OBRÁZKOVÉ PŘÍBĚHY"
Žáci pracovali ve dvojicích. Každá dvojice dostala sadu obrázků, které sestavili v dané posloupnosti a na základě obrázků pak vytvořili příběh.

16. ledna 2017

16. ledna 2017

SKLÁDÁME A PŘEMÝŠLÍME
Tentokrát jsme se nevěnovali čtení, ale pouze vytváření vlastních textů a práci se slovy. Ve skupinách žáci tvořili věty z náhodně vylosovaných novinových titulků. Dále řešili písmenkové a obrázkové rébusy.

9. ledna 2017

"ONDRA A NEHODA"
V dnešním klubu žáci pracovali s textem doplněným obrázkem, do kterého měli zachytit úkoly dle zadání (porozumění textu). V druhé části pak vytvářeli vlastního textu na zadané téma.

19. prosince 2016

ZIMA A VÁNOCE
Dnešní setkání bylo věnováno pohádkám a příběhům se zimní a vánoční tematikou. Mj. jsme se vrátili k H. Ch. Andersenovi a jeho Sněhové královně.

12. prosince 2016

"JEŽÍŠEK VYPRÁVÍ O VÁNOČNÍCH TRADICÍCH"
Tématem dnešního klubu byla literatura s vánoční tematikou. Společně jsme si přečetli ukázku z knihy "Ježíšek vypráví o vánočních tradicích". Podle zadaných otázek žáci pracovali s přečteným příběhem a vytvořený text doplnili obrázky.

6. prosince 2016

PROSINCOVÉ TRADICE, ZVYKY A OBYČEJE
Vzhledem k dnešnímu datu se nabízelo čtení a povídání o sv. Barboře, sv. Mikuláši a sv. Lucii. Z textů jsme vyhledávali informace o samotných světcích i o tradicích, které jsou s jejich svátky spojeny. Žáci se také zaměřili na vytváření vlastních textů a ilustrací.

28. listopadu 2016

"POVĚSTI O ČERTECH - ČERTI NA JEŠTĚDU"
Společně jsme si přečetli ukázky z knihy Čerti na Ještědu a pověsti o čertech z knihy Čítanka pro nejmenší.

21. listopadu 2016

ANDERSENOVY POHÁDKY
Povídali jsme si o oblíbeném dánském pohádkáři. Zaměřili jsme se na pohádky věhlasné i na ty méně známé. Srovnávali jsme klasický text s animovanou podobou pohádek Ošklivé káčátko, Cínový vojáček, Císařovy nové šaty, Květiny malé Idy a Kouzelné křesadlo.

14. listopadu 2016

"ADVENT"
Společně jsme si vyprávěli o tradicích i mýtech spojených s obdobím adventu. Poté žáci ve skupinkách hledali vhodné informace na PC a ve skupinách sestavovali souvislé texty na dané téma.

7. listopadu 2016

LISTOPADOVÉ PRANOSTIKY A RČENÍ“
Pracovali jsme s pracovními listy věnovanými posvícení, podzimním pranostikám a rčením.  Seznámili jsme se také s legendami o svatém Martinovi, Kateřině, Cecílii a Ondřejovi. Informace jsme čerpali z různých internetových článků a animovaných ukázek. Výstupem byly plakáty o daných světcích.

31. října 2016

"HALLOWEEN - SYMBOLY, TRADICE, TVOŘENÍ PŘÍBĚHŮ PODLE OBRÁZKŮ"
Na základě diskuse jsme vytvořili osnovu příběhu, podle které děti namalovaly obrázky a doplnily je krátkým textem.

17. října 2016

"SEDM DIVŮ SVĚTA"
Nejprve jsme si řekli, co je Sedm divů světa, pomocí interaktivní tabule jsme si jednotlivé stavby ukázali a poté jsme si četli ukázky z různých literatur, které o Sedmi divech světa pojednávají.

10. října 2016

10. října 2016

RENÉ GOSCINNY
Náplní dnešního kroužku bylo dílo oblíbeného francouzského spisovatele. Formou prezentace se žáci seznámili s jeho životem a základním přehledem díla. Následovaly ukázky z knih, které jsme porovnávali s jejich filmovou podobou. Základní údaje si žáci zaznamenávali do pracovního listu. Dlouho si četli v knihách a v komiksech. Nejvíce je zaujali Asterix a Obelix a příběhy malého Mikuláše.

3. října 2016

"BLANIČTÍ RYTÍŘI - ČESKÉ POVĚSTI"
Na začátku hodiny jsme si povídali o českých pověstech, děti samy vyjmenovávaly pověsti, které znají. Potom jsme si společně přečetli pověst Blaničtí rytíři a pracovali s daným textem.

26. září 2016

26. září 2016
„CO VŠECHNO SE DÁ ČÍST?“
Cílem této hodiny bylo seznámit se s různými typy textů. Žáci měli po třídě rozmístěné různé tiskoviny a literární díla. Jejich úkolem bylo ke každému předmětu napsat název. Pokud si nebyli jisti, měli k dispozici nápovědu v podobě slov z přeházených písmen. Dále si mezi sebou povídali o tom, co a proč rádi čtou. Odpovědi zaznamenávali do malých dotazníků.

19. září 2016

"KŘÍŽOVKY, DOPLŇOVAČKY, OSMISMĚRKY"
Děti se seznámily se základními pravidly řešení křížovek, doplňovaček a osmisměrek a společně jsme jich několik vyluštily. 


RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Višňová 173
464 01 Frýdlant, okres Liberec

Základní škola
tel.: 488 881 201
e-mail: skola@zsvisnova.cz

Mateřská škola
tel.: 488 881 204
727 807 786

Školní družina
tel.: 488 881 203


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c

NÁSTĚNKA

Jménem všech dětí mateřské školy a žáků základní školy bych chtěla poděkovat všem sponzorům za poskytnuté finanční dary, které nám umožnily nakoupit hračky a hry pro děti v rámci vánoční nadílky. Těmito sponzory jsou:
Juta, a. s., závod 06 Višňová
Grain, a. s.
Obec Černousy
Jiskra Višňová
Hasiči Višňová

Mgr. Helena Roubalová

NOVINKY

Výzva

Zapojte se s námi
do pomoci Ondráškovi
a sbírejte víčka od PET lahví!

Od září letošního roku mohou opět děti nosit do školy víčka od PET lahví s přesným cílem. Víčka jsou určená pro tříletého Ondráška Čejku, který se narodil s tělesným handicapem. Na zlepšení svého pohybu potřebuje Ondrášek speciální cvičení po celý rok, ne všechny terapie však proplácí zdravotní pojišťovna. A právě sběr víček a jejich následný prodej pomůže zajistit rodičům Ondráška finanční prostředky na potřebné cvičení a pomůcky.

Pomoci může každý.
Víčka od PET lahví můžete přinést do školy každý pracovní den od 8 do 15 hodin a odevzdat je v kanceláři školy.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt "Kompenzační pomůcky pro žáky s podpůrnými opatřeními" podpořený z dotačního fondu Libereckého kraje
obrázek
V průběhu jara 2018 probíhá v naší škole projekt "První cesty za kulturou II" podpořený z dotačního fondu Libereckého kraje.
obrázek
V průběhu roku 2017 byla v rámci projektu "Technické zabezpečení školní budovy" provedena úprava vstupu do školy, která byla finančně podpořená z dotačního fondu MŠMT.
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 probíhá projekt ZŠ a MŠ Višňová spolufinancovaný Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 je škola zapojená do projektu "Na jedné lodi", který je spolufinancován Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt CIVIS:Zaostřeno na občanské a sociální kompetence, který je spolufinancován Evropskou unií.
obrázek
V 2. pololetí školního roku 2017/2018 probíhá ve škole pro žáky 2. ročníku plavecký kurz, který je finančně podpořen z dotačního fondu MŠMT (doprava).
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Domů

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy