Jméno:
Heslo:

Školní družina

Vychovatelky školní družiny a školního klubu

Školní družina
Irena Fejtková
Bc. Jaroslava Sedlaříková

Školní klub
Mgr. Šárka Vecková

Vánoční besídka ve školní družině

Vánoční besídka ve školní družiněVe čtvrtek 21. 12. proběhla ve školní družině vánoční besídka. Společně jsme si zazpívali koledy u slavnostně nazdobeného stromečku a ochutnali cukroví od maminek. Nechyběly ani dárečky v podobě hraček a her, které hned děti vyzkoušely. Bylo to příjemné a pohodové odpoledne.
Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Irena Fejtková, Bc. Jaroslava Sedlaříková

Tvůrčí dílna ve školním klubu - Tvoření ze skla

Tvůrčí dílna ve školním klubu - Tvoření ze sklaVe středu 6. 12. 2017 se v prostorách školního klubu pro děti navštěvující školní družinu uskutečnila tvůrčí dílna "Tvoření ze skla" s paní Marcelou Růžičkovou.
Nejprve se děti dozvěděly, z čeho se sklo vyrábí, jak vzniká, jak se s ním pracuje a jak se musí zahřívat, aby se dalo tvarovat. Poté si mohly podle své fantazie sestavit skleněnou květinu se šesti nebo osmi lístečky, které jim malá pomocnice paní Růžičkové svázala pomocí drátku, a dárečky pro maminky byly na světě.
Poté děti sledovaly práci paní Růžičkové přímo u kahanu, kde se pod jejími šikovnými prsty se postupně zrodily kočka, tygr, slon a dokonce i domácí mazlíčci dětí (psi) podle jejich popisu.
Celá akce byla moc povedená a bylo to moc fajn odpoledne. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Irena Fejtková

Divadlo Koloběžka ve školní družině

Divadlo Koloběžka ve školní družiněDne 28. 11. do školní družiny zavítalo Divadlo Koloběžka. Děti měly možnost shlédnout "Houbařskou pohádku" a slyšet veselé písničky o houbičkách a jejich životě v lese. Dozvěděly se o tom, jak se máme chovat v lese, jak máme chránit přírodu a zopakovaly si, které houby jsou jedlé a které jedovaté. Pohádka se dětem moc líbila.
Bc. Jaroslava Sedlaříková, Irena Fejtková

Návštěva Technického muzea v Liberci

Návštěva Technického muzea v LiberciVe čtvrtek 26. 10. 2017 jsme se s žáky, kteří navštěvují školní družinu, rozjeli vlakem do Liberce. Zde jsme navštívili Technické muzeum, které se nachází v prostorech výstaviště. Žáci si prohlédli renovaci starého, zrezlého vozu. Nahlédli do černé komory, kde se v minulosti vyvolávaly fotografie. Seznámili se se vznikem a vývojem cyklistického kola. Dále si na ploše prohlédli motocykly a automobily. Vyzkoušeli si, jak pracuje výrobní robot. Mohli si sednout do tramvaje a zatroubit na cestující. 
Cestou zpět k vlaku jsme se občerstvili ve Fóru. Počasí bylo báječné, a tak jsme cestu do muzea a zpět zvládli pěšky. Bohužel nám někteří žáci uštědřili nepříjemné chvilky, když nerespektovali pravidla slušného chování při chůzi po Liberci.
Mgr. Šárka Vecková, Irena Fejtková

Beseda s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou

Beseda s paní spisovatelkou Ivonou BřezinovouVe středu 14. 6. proběhla pro žáky navštěvující školní družinu a čtenářský klub v knihovně beseda s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou. V hodinu a půl dlouhém programu se děti dozvěděly, jak vzniká knížka a jak se stát spisovatelem. Paní Březinová také představila své knížky pro děti. 
Irena Fejtková

Procházka do Poustky

Ve středu 7. 6. 2017 jsme se s žáky naší školy v rámci odpolední činnosti školní družiny vydali do Poustky, kde jsme navštívili keramickou dílnu a Hrníčkovou galerii manželů Novákových a prošli stezkou "Cesta řemesel".
Na začátku cesty nás s milým úsměvem přivítal pan mistr keramik M. Novák. Díky jeho zasvěcenému výkladu jsme se seznámili s osmi řemesly, které jsou potřeba při stavbě domu (kameník, zedník, tesař, kovář, truhlář, kolář, zahradník a keramik).
Před domem nás pak čekala paní M. Nováková, která nás pozvala do Hrníčkové galerie, kde nás seznámila s výrobky z vlastní dílny. Jsou to nejenom krásně malované hrnečky všech velikostí a tvarů, ale i konvičky, džbánky, zvonečky, aromalampičky, vánoční a velikonoční ozdoby. Dozvěděli jsme se také, co znamená, když se řekne "Výrobek na zakázku". Poté, co jsme tuto kouzelnou místnost opusili, mohli jsme se seznámit s oslíkem a kozlem, které manželé Novákovi chovají.
Třetí část návštěvy jsme strávili v kolébce výroby - keramické dílně. Pan Novák nám nejdříve vysvětlil, jaký je postup výroby, jaká hlína se používá nebo jak dlouho se výrobky vypalují v peci. Poté následovala ukázka práce na hrčířském kruhu, kde během 5 minut pod rukama pana mista vznikl hrníček. Paní Nováková nám prozradila postup zdobení a glazování výrobků, protože právě ona dává hrněčkům finální kouzlo.
Bylo to velmi příjemné odpoledne. Děkujeme manželům Novákovým za vlídné přijetí a věříme, že jsme v jejich dílně nebyli naposledy.
Irena Fejtková

Dětský den se školní družinou

V pátek 2. června jsme si v rámci oslav Dne dětí udělali malý výlet do Frýdlantu, kde jsme se osvěžili úžasnou zmrzlinou nebo sladkou ledovou tříští. 
Irena Fejtková, Mgr. Šárka Vecková

Noc s Andersenem

Noc s AndersenemV pátek 31. 3. nás přivítala paní knihovnice v prostorách knihovny ve Višňové, kde pro 24 dětí připravila spolu s dalšími lidmi krásnou akci - Noc s Andersenem.
Po přivítání si děti vybraly místečko na spaní. Poté je čekal první úkol - připravit obrázky k výzdobě stromu, a to ne ledajakého, ale stromu "Pohádkovníku". Po vybarvení postaviček ze ČTYŘLÍSTKU, Myšpulína, Fifinky, Bobíka a Piňdi, jsme se přesunuli na zahradu, kde bylo připraveno ohniště na opékání buřtíků. Po opékání každý žáček popřál "Pohádkovníku" velmi hezké a pozitivní poselství.
Druhý úkol bylo "Představení sama sebe" ostatním. Děti o sobě řekly, co rády dělají, co je baví ve škole i volném čase a co očekávají od poslední březnové noci. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a byla velká legrace.
Třetím úkolem byla výroba záložky do knihy. Všichni byli velice šikovní, a tak je čekalo překvapení. Tím byla návštěva místní rodačky a zpěvačky Blanky Čáslavské, s kterou jsme při hře na kytaru zpívali písničky k táboráku a z pohádek. Prostě "pohádková hodinka".
Další úkol, který děti čekal, bylo nakreslit skřítka Knihovníčka. Žáčci zapojili svou fantazii, a protože si každý představuje skřítka jinak, vznikly krásné obrázky. Jen se přijďte podívat do knihovny, kde jsou vystavené.
A protože se blížila půlnoc, následovalo čtení pohádky od pana Andersena. Byly to Císařovy nové šaty, od jejíž napsání letos uplynulo 180 let. Některé děti během čtení usnuly, jiné si ještě půjčily knihu nebo časopis a s nimi se uložily k spánku.
Ráno nás přivítalo sluníčko a dobroty, které dětem napekly maminky. Paní knihovnice k nim uvařila čaj a společně jsme posnídali.
Poslední úkol, který na děti po snídani čekal, bylo zasazení stromu Pohádkovníku (svídy krvavé). Doufáme, že dobře poroste a že na něm vyrostou příběhy a pohádky s dobrým koncem.
Celá akce se moc povedla a těšíme se na příští rok. Děkujeme také všem, kteří pomáhali - pracovníkům VPP za připravené ohniště a dřevo a panu školníkovi za pomoc při opékání buřtíků.
Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Irena Fejtková

Březen - měsíc knihy v družině

V rámci činnosti družiny si celý měsíc povídali obřeznu jako o "měsíci knihy". Děti si přinesly do družiny svou oblíbenou knížku a měly možnost ji prezentovat před kamarády. Z každé jsme si přečetli úryvek nebo příběh a prohlédli si krásné ilustrace.
Jedno odpoledne jsme také navštívily místní knihovnu. Každý měl možnost si vybrat knížku, začíst se do ní a popřípadě si ji zapůjčit domů. Děti byly velmi nadšené a určitě se do knihovny zase brzy vrátíme.
Irena Fejtková

Týden bez tabletu, televize a počítačových her

V prvním březnovém týdnu se žáci 1. a 2. ročníku zapojili do akce "Týden bez tabletu, televize a počítačových her". Během tohoto týdne děti vyplňovaly dotazníky, kde popisovali činnosti, kterými nahrazovaly čas jinak strávený u počítače nebo televize. Z 15 zapojených žáčků bylo na konci týdne 6 úspěšných. Dětem i jejich rodičům, kteří se jim v tomto čase věnovali a pomáhali vymýšlet jiné aktivity, náleží velká pochvala. Odměnou za výdrž byla dětem sladkou odměnu.
Irena Fejtková

Jarní prázdniny se školní družinou - trampolíny Liberec

Ve středu 22. 2. jsme se vydali na sportovní výlet do Liberce. Hlavním cílem bylo první nástupiště nádraží v Liberci, kde je tělocvična s profesionálními trampolínami. Po rozcvičce na koberci se děti rozdělily do skupin a pod vedením paní učitelky Šárky Veckové skákaly a opakovaly předvedené cviky. Cvičení bylo pro pestrost doplněné obručemi a míčemi. Celý program trval hodinu a půl a probíhal v dobré a pohodové náladě.
Po cvičení jsme si udělali procházku po Liberci. Navšívili jsme obchodní centrum Fórum, kde jsme si dali dobrý oběd, libereckou radnici a vědeckou knihovnu. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Irena Fejtková, Mgr. Šárka Vecková

Jarní prázdniny s družinou - návštěva Hejnic

V úterý 21. 2. se uskutečnil pro 14 žáků 1. - 5. ročníku výlet do Hejnic. Nejprve jsme si prohlédli Baziliku Navštívení Panny Marie, jejíž prohlídka byla pro některé žáky velkým zážitkem. Následovala návštěva střediska ekologické výchovy STŘEVLIK, kde jsme absolvovali připravený program zaměřený na les a jeho obyvatele. První aktivita programu probíhala venku, kde si každé dítě odlilo vybranou stopu lesního zvířete ze sádry, kterou si po ztuhnutí mohlo odnést domů. Program pokračoval v učebně. Tady jsme si tu zahráli hru "Kdo je kdo", kdy jsme hádali zvířata podle obrázků, a následně vyjmenovávali zvířata, která žijí ve volné přírodě v naší republice. Program jsme zakončili skupinovou prací, ve které jsme přiřazovali obrázky zvířat ke zvukům, které vydávají.
Návštěvu Hejnic jsme zakončili v pizzerii. kde si každý mohl vybrat a objednat pizzu podle své chuti a vyzkoušet si, jaká pravidla platí v restauraci. Fotografie z celého dne jsou ve fotogalerii.
Irena Fejtková, Mgr. Šárka Vecková

Zimní radovánky ve školní družině

Zimní radovánky ve školní družiněV lednu jsme si konečně do sytosti užívali radovánek na sněhu. Koulovali jsme se a stavěli sněhuláky, na hřišti si hráli na "mumie". Nejvíce jsme se nasmáli při sáňkování a bobování na zahradě u Žáků. Proto bychom chtěli poděkovat manželům Žákovým za to, že nám umožnili využít kopeček na jejich pozemku.
Největší odměna byl komentář Kubíka Horáčka z 1. třídy: "Jsem moc rád, že jsem tu byl a užil si to". Fotografie z celého týdne jsou ve fotogalerii.
Irena Fejtková

Vánoční besídka v družině

Vánoční besídka v družiněVe čtvrtek 22. 12. proběhla vánoční besídka i ve školní družině. Během nadílky jsme si zazpívali vánoční koledy a každé oddělení si připravilo krátké představení v podobě vánoční básničky. Nakonec jsme si rozdali dárky, které jsme našli pod stromečkem. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Irena Fejtková

Jarní prázdniny 2016

Jarní prázdniny 2016Na jarní prázdniny byl žákům školní družiny naší školy nabídnutý program na vyplnění volného času. V pondělí 8.2. jsme si jeli zaplavat a užít vodních radovánek do plaveckého bazénu v Liberci. 9 dětí si užilo tobogány, vodní skluzavku, prošli se léčebným Kneippovým chodníkem, zaskákali si a zaplavali v bazénu, každý podle svých schopností a dovedností.
V úterý jsme navštívili nově zrekonstruované lázně, kde sídlí Oblastní galerie v Liberci. Paní lektorka nás provedla výstavou "Vystup z baroka" a 14 žáků si zpracovalo pracovní list (mmj. barokní obraz), který byl součástí programu.
Ve středu jsme měli na plánu další sportovní vyžití. V Liberci na vlakovém nádraží, kde sídlí Trampolíny Patrman, si 7 žáků užilo 1,5 hodiny skákání na trampolínách.
Celé tři dny jsme si všichni užívali s radostí a nadšení.                  
Mgr. Šárka Vecková, Irena Fejtková

21. 12. 2015 Návštěva vánoční Prahy

21. 12. 2015 Návštěva vánoční Prahy21.12. 2015 navštívilo 12 žáků školní družiny vánoční Prahu.
Prošli jsme historické centrum, navštívili Pražský hrad, Zrcadlové bludiště na Petříně. Po Karlově mostě jsme přešli na Staroměstské náměstí, kde jsme načerpali vánoční atmosféru v ladovském stylu. Náměstí bylo vyzdobeno motivy Josefa Lady. Ochutnali jsme trdelník a bramborovou spirálu, zahřáli jsme se horkou čokoládou nebo čajem. Shlédli jsme, jak odbíjí orloj.
Ve večerních hodinách jsme se všichni v pořádku vrátili do Višňové.

Školní družina

Školní družina je zařízením výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a nenahrazuje ho. Hlavním cílem je zabezpečení odpočinku, rekreace a zájmové činnosti žáků. Přispívá k odstranění únavy ze školní činnosti a pomáhá rozvíjet a uspokojovat zájmy žáků. Důležitým cílem školní družiny je rozvoj sebeobsluhy dítěte, pěstování hygienických návyků, rozvíjení slušného a ohleduplného chování vůči svým spolužákům a dospělým, ohleduplné zacházení s vybavením školní družiny.
K zařazovaným výchovně-vzdělávacím činnostem patří pracovní, výtvarné, hudební činnosti zajišťující rozvoj tvořivých dovedností a estetického cítění dětí, a přírodovědné činnosti, jejichž smyslem je prohlubování znalostí o přírodě a vytváření pozitivního vztahu dětí ke svému životnímu prostředí. Vychovatelky na začátku školního roku zpracovávají tematický plán, kde jsou časově a tematicky rozvrženy činnosti družiny v průběhu celého školního roku.
Velkou pozornost věnují vychovatelky žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci jsou plně začleňovány do všech činností družiny, je akceptováno jejich pracovní a osobní tempo.

Mimo činnosti výchovně-vzdělávací plní školní družina i funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před, mezi a po skončení vyučování. Školní družina je otevřena denně od 6,00 do 7,30 (ranní provoz) a od 11,35 do 16,00 (odpolední provoz). Po skončení vyučování jsou podle rozvrhu žáci ve škole předány vyučujícími vychovatelkám, které děti převádí do školní restaurace na oběd a následně do školní družiny. Vychovatelky vykonávají také dohled nad žáky v průběhu přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a zajišťují přesuny žáků do volnočasových aktivit (kroužků) probíhajících v době činnosti ŠD.
Ranní provoz probíhá v budově ZŠ (Višňová 173), kde je k tomu vyčleněna jedna učebna vybavená relaxačním koutkem, hracím stolem, stavebnicemi a hrami. Žáci pod dohledem vychovatelky využívají jednou týdně počítačovou učebnu.
Odpolední provoz probíhá v budově MŠ (Višňová 159), kde je ŠD umístěna v podkroví budovy. Zde jsou k dispozici dvě učebny vybavené vhodným nábytkem, stavebnicemi, didaktickými a společenskými hrami. Průběžně je vybavení družiny doplňováno a modernizováno. Vychovatelky mohou využívat počítač a internet. Obě oddělení využívají v jarním a podzimním období zahradu u budovy, která je vybavena hracími prvky, pískovištěm, hračkami a základním sportovním náčiním.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Višňová 173
464 01 Frýdlant, okres Liberec

Základní škola
tel.: 488 881 201
e-mail: skola@zsvisnova.cz

Mateřská škola
tel.: 488 881 204
727 807 786

Školní družina
tel.: 488 881 203

NÁSTĚNKA

Nabídka pracovní pozice učitel/ka 1. stupně

Nabízíme pracovní místo učitele/učitelky 1. stupně ZŠ s nástupem od 1. 5. 2018, úvazek 1. Anglický jazyk výhodou. Bližší informace na tel. 488 881 201.

Nabídka pracovní pozice učitel/ka 1. stupně

Nabízíme pracovní místo učitele/učitelky 1. stupně ZŠ s nástupem od 27. 8. 2018, úvazek 0,6. Anglický jazyk výhodou. Bližší informace na tel. 488 881 201.

Nabídka pracovní pozice učitel/ka MŠ

Nabízíme pracovní místo učitele/učitelky MŠ s nástupem od 1. 8. 2018, úvazek 1. Anglický jazyk výhodou. Bližší informace na tel. 488 881 201.

Nabídka pracovní pozice Uklízeč/ka v MŠ

Nabízíme pracovní místo uklízečky v MŠ s nástupem od 1. 5. 2018. Úvazek 1, dělené pracovní směny. Bližší informace na tel. 488 881 201. Prosíme o zaslání životopisu, Rozhodné období pro výběr uchazečů do konce února 2018.
Mgr. Helena Roubalová
Jménem všech dětí mateřské školy a žáků základní školy bych chtěla poděkovat všem sponzorům za poskytnuté finanční dary, které nám umožnily nakoupit hračky a hry pro děti v rámci vánoční nadílky. Těmito sponzory jsou:
Juta, a. s., závod 06 Višňová
Grain, a. s.
Obec Černousy
Jiskra Višňová
Hasiči Višňová

Mgr. Helena Roubalová

NOVINKY

Výzva

Zapojte se s námi
do pomoci Ondráškovi
a sbírejte víčka od PET lahví!

Od září letošního roku mohou opět děti nosit do školy víčka od PET lahví s přesným cílem. Víčka jsou určená pro tříletého Ondráška Čejku, který se narodil s tělesným handicapem. Na zlepšení svého pohybu potřebuje Ondrášek speciální cvičení po celý rok, ne všechny terapie však proplácí zdravotní pojišťovna. A právě sběr víček a jejich následný prodej pomůže zajistit rodičům Ondráška finanční prostředky na potřebné cvičení a pomůcky.

Pomoci může každý.
Víčka od PET lahví můžete přinést do školy každý pracovní den od 8 do 15 hodin a odevzdat je v kanceláři školy.
obrázek
V průběhu roku 2017 byla v rámci projektu "Technické zabezpečení školní budovy" provedena úprava vstupu do školy, která byla finančně podpořená z dotačního fondu MŠMT.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt "Kompenzační pomůcky pro žáky s podpůrnými opatřeními" podpořený z dotačního fondu Libereckého kraje
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 probíhá projekt ZŠ a MŠ Višňová spolufinancovaný Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 je škola zapojená do projektu "Na jedné lodi", který je spolufinancován Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt CIVIS:Zaostřeno na občanské a sociální kompetence, který je spolufinancován Evropskou unií.
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Domů

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy