Jméno:
Heslo:

I-alba MŠ

Červen 2018

 Červen 2018

V měsíci červnu se ve školce dělo mnoho zajímavých akcí.

První červnový den patřil dětem.  Pro děti jsme připravili známou dětskou hru Šipkovaná. Děti po cestě za pokladem plnily různé úkoly, které prověřily jejich znalosti, bystrost a pohybovou zdatnost. Posledním úkolem bylo hledání pokladu, který byl sladkou odměnou za jejich šikovnost. 

S dětmi ze třídy Sluníček jsme naplánovali výlet po známých místech naší vesnice. Sluníčko nám krásně svítilo na cestu.  Cesta z Višňové vedla k řece a přes most do Poustky, dále pokračovala cestou do Pohádkového lesa, kde jsme se posilnili a pokračovali na písečák, moc se nám tu líbilo. Dále jsme pokračovali Poustkou k paní Králíčkové a Hrdinové a přijali pozvání do jejich malého hospodářství. Mají tu zázemí, které bylo pro děti rájem a příjemným zpestřením. Moc jim děkujeme za milé pozvání.  Pokračovali jsme do Minkovic, přes bažinu a skončili ve Višňové. Děti cestou poznávaly okolí, názvy jednotlivých vesnic, ve kterých bydlí.

Poslední díl z projektu Malá technická univerzita - Hrajeme si na energetiky. V tomto díle se děti dozvěděli, k čemu mám je elektřina a co se stane, když ji nemáme.  Děti si postavily jednoduchý model elektrárny a pomocí technického výkresu postavily stožáry a vedení vysokého napětí. Cílem tohoto projektu bylo děti a pedagogy na základě přirozené hravosti vzbudit zájem o technické obory. Podle reakcí dětí z každé lekce, byl tento projekt velice zdařilý. Těšíme se, že od příštího školního roku budeme opět v tomto projektu pokračovat.

Plánovaný výlet na frýdlantskou rozhlednu, byl pro některé děti první návštěvou.  Autobus nás odvezl přímo pod rozhledu a po výšlapu do kopce jsme byli na místě. Děti se posilnily malou svačinou. Kdo se nebál a byl odvážný, mohl po schodech vystoupat na vrchol rozhledny a prohlédnout si okolí pěkně z výšky. Počet schodů na rozhlednu je 100. Z rozhledny je možné zahlédnout Lužické a Jizerské hory a výhled do Německa a Polska.

Rozloučení s předškoláky a pasování na školáky proběhlo v předposledním týdnu v naší školce. Děti si do školky přinesly věci na přespání, připravily si pelíšky na spaní a začala ta správná atmosféra. Nejprve jsme si s dětmi povídaly o školce, jak se těší do školy a prohlédly si fotky z minulých let. Pasování na školáky proběhlo za velikého pokřiku, a pak bylo pro děti připraveno pohoštění. Děkujeme maminkám Zuzky Erbanové, Barči Modráčkové a Dominika Hucka za sladké překvapení a krásnou květinovou dekoraci. Maminka Lucie Houdová upekla Sluníčkový dort pro Sluníčka, byl moc dobrý. S dětmi jsme si připili dětským šampaňským a popřáli mnoho úspěchu ve škole. Pak hurá na kutě a pohádka na dobrou noc. Věřte, mám, bude se mám po Vašich dětech stýskat, jsou moc prima! 

Děti se třídy Broučků jeli do Hejnic na výukový program: Na návštěvě u Krtečka. Děti jely na výlet vláčkem a z pátky autobusem. Společně se vydaly s pohádkovým krtečkem na výpravu do podzemí. Prostřednictvím aktivit prozkoumaly půdu, zjistily proč je vlastně důležitá. Naučily se, co do půdy patří a co by v ní být nemělo. Dětem se výlet moc líbil a těší se na další setkání.

Závěr června jako každoročně patřil výletu do Poustky. Výlet je pro děti ze třídy Sluníček, kde si mohou pod vedením manželů Novákových vytvořit výrobky z keramické hlíny. Prostředí, ve kterém se děti pohybují, nabízí spoustu zajímavých a prožitkových aktivit. Moc děkujeme manželům a dětem Novákovým za milé a vstřícné přijetí.

Všechny naše akce a aktivity si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Kolektiv MŠ všem přeje krásné prázdniny a pohodovou dovolenou.

Květen

Květen

MTU – Zpracovatel odpadů

Předposlední díl z našeho projektu Malá technická univerzita patřila zpracování odpadů. Děti se prostřednictvím aktivit dozvěděly, kde končí všechny odpadky, které vyhodíme do koše nebo popelnice. Dále zjistily co je to recyklace a co do běžného odpadu nepatří. Společně postavily skládku odpadů včetně odvětrávání a izolace. V červnu nás čeká poslední díl: Hrajeme si na energetiky.

Za včelím domečkem

Výukové programy hejnického Střevlíku nabízí spousty zajímavých programů. Opět jsme se s dětmi na jedem zajímavý přijeli podívat. Za včelím domečkem je další z programů, který seznamuje děti se životem včel. Po úvodní pohádce se vydáme do včelí říše, kde se dozvíme spoustu zajímavostí o životě včel a jejich úloze v přírodě. Nezapomeneme ani na práci pana včelaře a program zakončíme sladkou tečkou - ochutnávkou medu. Na podzim se opět vydáme na další zajímavý program.

Maminky mají svátek

Čtvrteční odpoledne ve školce patřilo maminkám a babičkám.  Děti předvedly pásmo plné říkanek, básniček a tanečků.  Moc se těšily, až maminkám vše ukáží. Každá maminka dostala z lásky vyrobené přáníčko, kytičku a sladkou pusu. Na závěr jsme pro maminky uspořádaly výstavu jejich portrétů a maminky hádaly, který obrázek je představuje.  Odpoledne pokračovalo tvořivou dílnou. Navštívila nás paní Růžičková z Andělky a pod jejím vedením si děti s rodiči vyrobili skleněnou kytičku.

Duben 2018

Duben 2018

Čarodějnický rej

Krásné masky, plno her, výroba lektvarů a pokusů tak vypadal náš čarodějnický týden. Formou her a nabízených činností se dětem přiblížily tradice čarodějnic. U Sluníček a Broučků byla dobrá nálada a všichni si to pěkně užili. Děkujeme kuchařkám za výborné buřtíky.

 

Procházka do přírody – Broučci

Na procházkách do přírody se děti nejen učí poznávat a orientovat se ve svém okolí, ale také objevovat a pozorovat probouzející se jarní přírodu. Krásné slunečné počasí nás vylákalo do nedalekého lesa, kde jsme s dětmi společné pozorovali drobný hmyz a postupně se seznamovali s jejich životem. Pozorování brouků v přírodě okem a lupou bylo pro děti nevšedním zážitkem.

Naivní divadlo Liberec

ŽLUTÉ-MODRÁ-ZELENÝ bylo divadelní představení, které měly možnost shlédnout děti ze školky. Jedná se o scénickou koláž několika příběhů, ve které je hlavní postavou slunce. Formou propojení krásného textu, estetického výtvarného řešení a minimalistické hudby vzniká divadelní zážitek vhodný pro děti od tří let.

Malá technická univerzita – Stavitelé věží

Hrajeme si na stavitelé věží, byl další díl z projektu Malá technická univerzita.  Děti si povídaly o věžích, majácích, vysílačích a rozhlednách. Prostřednictvím her se seznámily, k čemu věže slouží a jak postavit věž aby nespadla. Stavebním materiálem bylo nám všem známé Lego. Každá věž měla svůj návod. Každá věž byla jiná, všechny krásné. Na závěr jsme si ještě společně postavili dominantu našeho kraje - Ještěd a každé s dětí dostalo diplom.

Březen 2018

 Březen  2018

Výlet na Bledule

Výlet do zadních Předlánců na rozkvetlé bledule je ve znamení příchodu jara. Tyto nádherné bílé trsy kvetou přibližně tři týdny, záleží na počasí. Byla by škody je dětem neukázat. Cestou jsme pozorovali probouzející se jarní přírodu, rozkvetlé sněženky, bledule a jiné jarní kytičky, ale nejvíce nás zaujali velikánské krtičince, které si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. Po malé svačince pod Hůrkou, jsme se vydali k řece, kde si děti pouštěly lodičky, klacíky a pozorovaly, jak je proud odnáší kdoví kam? Výlety po okolí budeme s dětmi pravidelně zařazovat do našeho programu.

 

Hody, hody doprovody ve Střevlíku

S dětmi jsme se vydali do ekologického střediska Střevlík v Hejnicích na program, který byl věnován Velikonocím. Prostřednictvím tohoto programu si děti připomněly tradice a původ Velikonoc.  Děti se nejprve seznámily s velikonočními zvyky a tradicemi. Prostřednictvím zajímavých aktivit se dozvěděly co je to Pašijový týden, vymetaly komín na popeleční středu, hledaly poklady ve skále, která se jednou do roka otevře. Naučily s plést pomlázku ze čtyř proutků a vyrobily si krásné barevné vajíčko. Zakončení programu bylo v parku, kde děti hledaly ztracená kuřátka a poslouchaly ptáčky, které svým zpěvem přivolávali jaro. Tento program byl velice pěkný a dětem se moc líbil.

Vynášení Moreny

Vítání Jara je u nás spojeno s vynášením Moreny-symbolu zimy. Sluníčko nám svítilo na cestu a my se vydali k řece Smědé. Radostnými pokřiky „Zimo, zimo táhni pryč,… a „Neseme, Morenu…“. Na mostě jsme se Morenou rozloučili a ,,šup,, už letěla do vody. Na cestu jsme jí zamávali, zazpívali a přivítali Jaro.

 

 

Karneval v MŠ

Po roce proběhl v naší mateřské škole tradiční karneval. Děti už od rána přicházely v různých maskách a zpestřily si dopoledne malým karnevalem. Všichni jsme si to užili u zajímavých soutěží, tancování a nakonec nás čekala sladká odměna. Poděkování rodičům za přichystané masky a paním kuchařkám za sladký dezert.

Školička bruslení

Poslední bruslení v měsíci březnu na zimním stadioně ve Frýdlantu. Tři měsíce utekly jako voda a během této doby děti udělaly veliké pokroky. Mají velikou pochvalu.  Cílem této aktivity bylo naučit děti hravou formou základy bruslení na ledě, zdokonalovat pohybové dovednosti a rozvíjet pohybové schopnosti, fyzickou a psychickou zdatnost, samostatnost a sebedůvěru dítěte. Dětem se bruslení velice líbilo a těšíme se na příští rok.

Malá technická univerzita - Stavitelé mostů

Další setkání v rámci projektu se naši malí stavitelé seznámili, jak se staví mosty. Děti si připomněly, jak správně vázat kostky a naučily se, jak sestavit pilíř, aby unesl celý most i se sochami. Dále si povídali o nejvýznamnějším českém panovníkovi Karlu IV., historii Karlova mostu, vázání cihel a v neposlední řadě jsme si všichni vyzkoušeli, jak náš most vydrží. Mareček s pomocí paní lektorky se po mostě prošel, dopadlo to dobře. V dubnu se těšíme na další setkání a to se z nás stanou stavitelé věží.

Přednáška pro rodiče

Školní zralost a příprava na školu. Jak poznáme, že je dítě dostatečně zralé na vstup do školy, které oblasti je dobré podpořit a kdy zvažovat odklad školní docházky. Na tyto otázky odpovídala rodičům paní magistra Dana Šimková z pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdlantu.
Setkání sice proběhlo v komornější sestavě, ale věřím, že byla pro rodiče přínosem. Paní Šimková hovořila poutavě a podle mého názoru si rodiče odnesli odpověď na svá témata. Tato setkání budeme pro rodiče v budoucnu opakovat.

Únor 2018

Únor 2018

Masopust v MŠ

V měsíci únoru si připomínáme masopustní období. Společně jsme se na tyto dny těšili a připravovali. S dětmi jsme mluvili o tom co je to masopust, proč se slaví, jaké jsou tradiční masopustní pokrmy. Hráli jsme různé hry na toto téma a vyzkoušeli výtvarné techniky s masopustní tématikou. Nechyběly básničky a písničky. Vyvrcholení této tradice byl masopustní průvod spolu se školáky v maskách. Nechyběly básničky, písničky a sladká odměna. Všem děkujeme za připravené dobroty.

 

Školička bruslení

V měsíci únoru pokračuje naše školička bruslení na zimním stadione ve Frýdlantu. Děti se prostřednictvím této aktivity: učí rovnováze, cvičí obratnost a pohyblivost. Významně si děti posilují svalstvo dolních končetin a v neposlední řadě chladnější prostředí a pohyb v něm významě pomáhá otužovat organismus. 

Olympiáda v MŠ

Malou zimní olympiádu si mohly děti vyzkoušet ve třídě Sluníček.  Každé ráno jsme zahájili den Olympijskou hymnou. Povídali jsme si o olympijských kruzích barvách a jejich významu. Prostřednictvím her a činností se děti, seznámily se zimními sporty a olympiádou. Po skončení projektu děti dostaly diplomy a krásné medaile, které si samy vyrobily.

Leden 2018

Leden 2018

Začátkem nového roku jsme si dětmi povídali o prožitých Vánocích. Připomněli si tradici Tří králů. Děti se seznámily s jejich jmény, s jejich poselstvím a za zpěvu známé koledy prošly vesnicí a popřály do Nového roku jen to nejlepší. 

Malá technická univerzita- projekt v MŠ 
Dále nás čekalo další pokračování z projektu Malá technická univerzita – Hrajeme si na projektanty. Volné pokračování stavby rozvodů elektřiny, vodovodu a kanalizace. Děti se prostřednictvím her dozvěděly, kam pokračují rozvody vody, elektřiny a odpadů po té, co opustí dům. Společně si postavily ulici podle plánu, rozsvítily pouliční lampy a získaly diplom Malý projektant.

Školička bruslení 
Tradičně jsme zahájili Školičku bruslení pod vedením zkušeného trenéra a za asistence paní učitelek.  V prvních hodinách se především seznamují s pohybem na ledové ploše. Začátky jsou jako všude krušnější, ale po pár lekcích děti jsou na bruslích jistější, obratnější. Děti odchází ze stadionu spokojené a těší se na další hodiny. Třeba se u nás ve školce se skrývá nějaký hokejový talent!

Ve škole 
V pátek 12. ledna navštívily děti z mateřské školy prvňáčky. Poslechly si, jak školáci umí po pěti měsících číst. Jak se jim ve škole líbí a co vše se naučily. Pak se za pomoci prvňáčků zapojily do výuky. Počítaly, pracovaly u tabule. Moc se jim všem dařilo. Určitě se ještě půjdeme do školy podívat. Až děti přijdou k zápisu, budou se cítit ve škole jako doma.

Všechny činnosti a aktivity si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

Prosinec 2017

Prosinec 2017

Advent v MŠ

Prosinec, poslední měsíc v roce patří k dlouho očekávaným měsícem zejména pro děti. S dětmi jsme se připravovali na příchod Vánoc a krátili si čas různými aktivitami. Nejprve jsme školku vyzdobili, naučily se básničky, písničky, koledy. Pozvali k nám do školky Mikuláše a Anděla, který za básničku nebo písničku odměnil děti sladkým překvapením. Děti ze třídy Sluníček jely na výukový program do Hejnic, kde se dozvěděly, jak je to se zvířátky v zimě a vyrobily si drobné dárečky.  Přípravy na vánoční besídku pro rodiče byla v plném proudu a děti předvedly, co se za dobu strávenou ve školce naučily, odměnou byl upřímný potlesk rodičů.  Ani ve školce na nás Ježíšek nezapomněl, nadělil dětem dárečky. Děti dostaly hračky, stavebnice a další pomůcky, které dětem zpříjemní dny ve školce. Rádi bychom poděkovali rodičům za donesené cukroví. Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a krásný nový rok 2018.

 

Bubnování v tělocvičně
Děti ze školky a žáci první se se společně v tělocvičně zúčastnili bubnování. Děti se zapojily, velmi pěkně rytmizovaly a pěkně si zabubnovaly. Ale hlavně nás bubnování bavilo. 

Malá technická univerzita

Malá technická univerzita

Další díl z projektu Malá technická  univerzita byl pod názvem Hrajeme si na elektrikáře a instalatéry. Děti podle jednoduchého technického výkresu zavedly do domu vodovod, kanalizaci a elektřinu. Naučily se vše rozpoznat podle barev. Dozvěděli se kdo je instalatér a kdo je elektrikář. Po zavedení elektřiny rozsvítily malou žárovičku. Získaly diplom malý inženýr. V lednu bude volné pokračování stavby a další díl Hrajeme si na projektanty. 

Pečení martinských rohlíčků

Pečení martinských rohlíčků

Pečení martinských rohlíčků

V rámci oslav svátku sv. Martina jsme tradičně upekli martinské rohlíčky. Nejprve se děti seznámily se surovinami a výrobou těsta, poté plnily povidly a točily těsto. Upečené rohlíčky dětem moc chutnaly. 

Listopad 2017

Listopad 2017

Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky 

Naše školka se zapojila do projektu, který probíhá u předškolních dětí. Projekt vznikl v roce 2014 a je inspirován především v pravidelné činnosti v pohybových aktivitách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. 

Projekt Malá technická univerzita

Hrajeme si na architekty, byl další díl z projektu Malá technická univerzita. Prostřednictvím hravých setkání pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. 

Děti se seznámily s jednoduchým technickým výkresem, naučily se v něm číst (poznaly kuchyň, dveře, toalety, okna a apod.). Zjistily, co jsou to obvodové zdi a příčky. Dozvěděly se kdo je to projektant a kdo architekt. Nakonec postavily podle technického výkresu půdorys domu a získaly diplom Malý architekt. Těšíme se další setkání v listopadu, kde si zahrajeme na elektrikáře a instalatéry.

Říjen 2017

Říjen 2017

Podzimní slavnost – Dýňobraní

Dýňobraní“ je u nás ve školce tradiční akcí podzimu. Setkali jsme se na naší zahradě, abychom společně strávili příjemné chvilky s dětmi a jejich rodiči. Děti za pomoci maminek, tatínků, babiček a sourozenců vyráběly z dýní různé výtvory, které budou zdobit Strašidelný les. Děkujeme dětem z kutilského kroužku a paní vychovatelce Irence Fejtkové, která si pro děti připravila tvoření v podobě krásného netopýra. Děkujeme všem za účast, maminkám za dobroty, které pro děti připravily, paním kuchařkám za výbornou Dýňovou polévku. Těšíme se za rok NASHLEDANOU

Projekt Malá technická univerzita

Přihlásili jsme se do projektu určené pro MŠ Malá technická univerzita. Jedná se technické vzdělávání pro děti s využitím stavebnice Lego. Cílem tohoto projektu je, na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe a vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. 
Jedná se o 8 vzdělávacích programů. První program by pod názvem: Hrajeme si na stavitele města. Děti si povídaly o  městě a o budovách. Ve dvojici si postavily důležité veřejné budovy (škola, nemocnice, hasiči, kostel, policie, divadlo). Postavily si město, okolo silnice a poté překreslily jednotlivé stavby do mapy. Na koci programu děti získaly diplom Stavitel města. Program děti velice zaujal a těší se na další setkání. 

Od Jablíčka k moštu 

Krásné zářijové dopoledne jsme se s dětmi vydali na výukový program do Střevlíku v Hejnicích. Čekal nás zajímavý program o jablkách. Pomocí našich smyslů jsme zjistili, že každé jablíčko je jiné - proměnili jsme se v degustátory, dozvěděli se zajímavosti o ovocných stromech a zahráli si na sadaře. Nakonec si všichni vyzkoušeli moštování a odměnou nám byla ochutnávka lahodného jablečného moštu. Cílem tohoto programu bylo si uvědomit, proč a jaká jablka jíme.

Září 2017

První dny v MŠ 

Září jsme v naší MŠ přivítali 19 nových dětí. V tomto období přicházejí děti zpět do mateřské školy. Pro některé děti je to úplně poprvé. Setkávají se se známými kamarády a přivítají mezi sebe děti nové. Je to období adaptace, které se někdy neobejde bez slziček. Děti si sdělují zážitky z prázdnin, co nového prožily, co zajímavého navštívily, s kým se potkaly… Navazují nová přátelství. Nově příchozí se seznamují s prostředím, třídou, zahradou, celou školou, s učitelkami a celým personálem. Musí si zapamatovat svoji značku, své místo ve třídě, šatně a jídelně, učí se přizpůsobit režimu ve škole. Nejmenším dětem pomáhají s adaptací rodiče, kteří mohou své děti doprovodit až do třídy. Chceme, aby toto období bylo pro děti radostné. Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně.
Farma Grain - exkurze 

Návštěva farmy Grain v nedaleké Poustce byla pro děti zážitkem. Děti si mohly prohlédnout areál, nahlédnout do zěmědělských stojů, které jsou při práci nezbytným pomocníkem. Prohlédly si pastviny, kde chovají hovězí dobytek. Dozvěděli jsme se, že louky a pastviny jsou obhospodařovány v režimu ekologického zemědělství. Zaměstnanci pro děti připravili pěkný dárek pastelky, omalovánky a občerstvení. Děkujeme za milý a trpělivý přístup.
Maminky mají svátek

Každá maminka slaví druhou neděli v měsíci květnu svůj svátek. U této příležitosti jsme pozvali maminky a babičky na malou oslavu do naší MŠ. Děti ze třídy Broučků a Sluníček předvedly vystoupení v podobě tanečků, říkanek a písníček, které se jim povedlo a maminkám udělalo radost. Společně si vyrobili malý dáreček. 
A tak jsme si všichni užili hezké odpoledne a oslavili jeden z nejtradičnějších svátků – DEN MATEK.

Květen

Květen Návštěva dětí v ZŠ 

Budoucí školáčci navštívily svoje kamarády v 1. třídě základní školy. Obdivovaly, jak už umí číst, psát i počítat. Paní učitelka si pro děti připravila úkoly, které děti ze školky hravě zvládly a vyzkoušely si jak se sedí v opravdové lavici. Všichni se už moc těší, jak budou od září také nosit aktovky a budou umět všechno jako současní prvňáčci. 
Čarodějnice 

Poslední dubnový den se program mateřské školy nesl v duchu rejdění čarodějnic. Krásné masky, plno her a míchání lektvarů. Všechno, co k čarodějnickému dni patří, bylo vidět ve třídě Sluníček a Berušek. Děkujeme rodičům za pěkné masky a paním kuchařkám za upečené buřtíky. 

Velikonoce v MŠ

V mateřské škole jsme slavili Velikonoce. Prostřednictvím uvedeného tématu se děti seznamovaly s tradicí Velikonoc. Dozvěděly se, proč slavíme Velikonoce, poznávaly a pojmenovávaly symboly Velikonoc, seznamovaly se s velikonočními zvyky.  Vyráběli jsme spoustu výrobků na toto téma a hráli různé hry s touto tématikou.

Při jarních procházkách se děti učily vnímat probouzející se přírodu.

Duben

Duben

Medová snídaně

Základní a mateřská škola se v tomto školním roce přihlásila do projektu Ministerstva zemědělství „Medová snídaně.“ Cílem této akce je propagování zdravého stravování, medu a včelařství. Do školky byl kromě čerstvého chleba, másla a jablek dodán výborný med od včelaře pana Vladimíra Davídka z Černous.

Děti se samy podílely na přípravě snídaně a na závěr se radovaly z omalovánky, pastelek a magnetku, který jim bude tento nevšední zážitek připomínat.

Během Medové snídaně se dětem věnovala lektorka z Českého svazu včelařů, která poutavě dětem povídala o včelařství jako profesním oboru a významu chovu včel pro zemědělství.

Masopustní veselí v MŠ

Děti se v tomto týdnu zábavnými formami seznámily s lidovými tradicemi v období MASOPUSTU.

Rozvíjeli jsme řeč – básněmi, zpěvem. Tvořili jsme koláčky a vyráběli masky na masopustní průvod.

Zakončení tohoto týdne vyvrcholilo průvodem společně se školáky. Všem děkujeme za připravené dobroty.

Únor

Divadelní přestavení

Návštěva Naivního divadla v Liberci nás přivítala známou pohádkou podle předlohy Charlese Dickense Čarovná rybí kostička. Pohádka o rybí kostičce, která má kouzelnou moc. Příběh Alenky a jejího chudého otce krále – přes všechny své bláznivé peripetie - vlastně zcela uvěřitelný. Představení bylo plné humoru a krásných písníček.

Přednáška pro rodiče

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdlantu, jsme pro rodiče uspořádali přenášku na téma Školní zralost a připravenost.

Obsahem přednášky pro rodiče bylo: Co je to školní zralost, vstup do školy, čeho je potřeba si všímat při rozhodování o nástupu dítěte do ZŠ nebo o odkladu školní docházky, a jak můžeme jednotlivé oblasti rozvíjet?

Přednášku vedla paní Mgr. Dana Šimková- speciální pedagog, která rodičům zodpověděla otázky k tématu. Děkuji rodičům za účast. 

Hudbou a tancem k přírodě

S dětmi ze školky jsme opět zavítaly do známého ekologického střediska v Hejnicích. Cílem tohoto programu bylo seznámit děti s hudbou a hudebními nástroji u nás i jinde ve světě. Společně jsme si zahráli na několik hudebních nástrojů a také v rytmu hudby tančili. Program byl velmi zajímavý a inspirující. 

Návštěva knihovny

V březnu jsme navštívili obecní knihovnu ve Višňové. Během programu si děti knihy nejen s nadšením prohlížely, ale také se učily jak správně s knihou zacházet, povídali jsme si o tom, kdo knihy píše, kdo je ilustrátor, co jsou ilustrace a plnili drobné úkoly. Pro některé děti bylo prostředí knihovny nové, jiné ji pravidelně navštěvují.

 

Projekt: týden bez televize a tabletu

Pro realizaci tohoto projektu v naší mateřské škole jsme se rozhodli proto, abychom děti co nejvíce podporovali ve zdravých návycích a vedli je k zamýšlení se nad trávením volného času. Děti si během týdne zapisovaly, jaké činnosti dělaly místo obvyklého sledování televize a hraní her na tabletu. Svůj „deníček“ pak přinesly zpět do MŠ, kde dostaly drobnou odměnu. Této dobrovolné akce se zúčastnila více než polovina dětí ze třídy Sluníček.

Vítání Jara

Vítání jara je u nás ve školce spojeno s vynášením Moreny, jak s dětmi říkáme,“ babice zimnice“. Radostnými pokřiky: ,,Zimo, zimo táhni pryč a ,,Neseme Morenu“ jsme se  s ní rozloučili. Dětem bylo připomenuto, co vynášení Moreny znamená. Nakonec jsme Morenu zapálili, vhodili do řeky a tím přivítali jaro. 

Výlet na Bledulky

Krásné jarní počasí nás vylákalo na výlet do zadních Předlánc na bledule. Tyto typicky jarní květiny se nacházejí uprostřed lesa.  Zde jsme obdivovali bílé koberce, připomínající čerstvě zasněženou louku. Děti během výletu pozorovaly a poslouchaly probouzející se jarní přírodu. Cílem výletu bylo vést děti ke kladnému vztahu k přírodě a k aktivnímu pohybu. 

Karneval v MŠ

Již tradičně se ve školce konal karneval. Karnevalové veselí se ozývalo celé dopoledne. Děti si společně zatancovaly, zazpívaly a zahrály různé hry. Děkujeme rodičům za krásné masky, které dětem připravili. Děti si tento den velice užily. 

Divadelní představení v MŠ

O ptačím sněmu byl název divadelního představení pro děti v MŠ. Děti se seznámily s jednotlivými druhy ptačí říše, ale také si společně zazpívaly, zahrály na jednoduché rytmické nástroje a zábavnou formou si osvojily základní hudební pojmy. Děti si poslechly úryvky z vážné hudby. Dětské symfonie L. Mozarta i tanec Anitry z Peer Gynta od E. Griega.  Představení bylo velice pěkné a na konci programu byl slyšet hlasitý potlesk.  

Březen

Březen

Školička bruslení

V měsíci březnu jsme ukončili naší „Školičku bruslení“. Děti z mateřské školy absolvovaly poslední hodiny kurzu bruslení na zimním stadionu ve Frýdlantu. Za pomoci profesionálního trenéra se děti postupně naučily techniku tohoto sportu. Dětem se bruslení velice líbilo a těší se příští rok. 

Školička bruslení

Druhý lednový týden jsme s dětmi zahájili oblíbenou školičku bruslení. Pod vedením profesionálního trenéra se děti naučí základy bruslení na ledě. Zdokonalují si pohybové dovednosti, rozvíjejí svou fyzickou a psychickou zdatnost, samostatnost a sebedůvěru.  

Frýdlantský betlém

Třída sluníček navštívila betlém ve Frýdlantě. Mechanický betlém je umístěný v podstávkovém domku s mimořádně dochovanou původní mechanikou, vyrobenou samotným tvůrcem Gustavem Simonem, který tvořil 60 let. Na plochu o rozměrech 4x2 metry umístil 130 pohyblivých a 50 statických figur. Doporučujeme Vám si tento historický skvost prohlédnout.  

Tři králové

V prvním týdnu v novém roce jsme si s dětmi povídali o svátků Tří králů, významu jejich poselství a také o významu nápisu K+M+B 2017, který se nad dveřmi domův tento den objevuje.  S dětmi jsme se jako každoročně vydali na pochod vesnicí za zpěvu známé koledy. Popřáli všem hodně, štěstí a zdraví do nového roku. Děkujeme za dobroty. 

Leden

Leden

Sněhová nadílka

Začátek letošního roku nás mile překvapil sněhovou nadílkou. Sníh, konečně jsme se dočkali. Bílá peřina nás lákala k zimním radovánkám. Hurá na nedaleký kopec sáňkování, bobování, sněhuláci, koulování a další zimní hrátky. 

Advent v MŠ

Advent v MŠ

 Advent v MŠ

Jak jsme s dětmi prožívaly adventní čas v MŠ? Na konci roku je nejvíc práce, ale to znáte sami moc dobře. Poslední měsíc v roce patřil krásnému adventnímu času. Připravovali jsme se na příchod Mikuláše, seznámili jsme se s vánočními tradicemi a zvyky. Všechny činnosti byly vedeny k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, výroby dárků, přípravy pásma pro rodiče a ke společnému radostnému prožívání vánočního času. 
Nejprve jsme jeli do Liberce na loutkovou hudební pohádku na motivy baletu P.I. Čajkovského Labutí jezírko.
Zdařilou akcí také byl "Čertovský rej". Školka se proměnila v malé peklo se svými velkými i malými čertíky.
S rodiči jsme se sešli na vánoční besídce, kde děti předvedly své recitační, taneční, pohybové a hudební nadání. Společné tvoření, výroba svícínku z jablek ozdobený voňavým kořením.  
Vydali jsme se do Hejnic na výukový program Kouzlo Vánoc. Cílem tohoto programu bylo připomenutí vánočních zvyků a tradic a nechybělo ani vánoční tvoření.
Hurá zpátky do školky, protože nás čekal dlouho očekávaný Vánoční den v MŠ. Jedná se velký den, kdy k nám do školky přišel Ježíšek, a nadělil nám dárky pod stromečkem. Od rána jsme si s dětmi zpívali vánoční koledy, povídali si o zvycích, rozkrajovali jablíčka, pouštěli lodičky…..  Zvonění zvonečku oznámil příchod Ježíška. Vánoční nadílka rozzářila očička všech dětí. Ježíšek nadělil dětem spoustu krásných dárků, ze kterých měly radost.  

Mnoho zdraví, pohody a úspěchů v novém roce 2017 Vám přeje kolektiv MŠ.  

 
 

Poznáváme svoje tělo

Jak vypadá a funguje naše tělo? Jaké potraviny jsou pro naše zdraví prospěšné? Co můžeme udělat pro svoji bezpečnost? – O tom všem jsme si společně povídali a pomocí nejrůznějších her a pomůcek poznávali. Také jsme se byli podívat ve škole na kostru člověka.

 

Akce MŠ - listopad

Akce MŠ - listopad

Svatý Martin

Jak jsme slavili svátek Sv. Martina.

Svátek svatého Martina byl a je jedním z nejznámějších dní roku. V tento den by podle pranostik totiž mělo začít sněžit. A tak zatímco děti čekaly na první sníh, hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky či koláče a hospodáři se těšili na odpočinek po dlouhé práci. S dětmi jsme si svátek připomněli legendou, jak tento svátek vznikl. Učili se lásce a toleranci k lidem. Zazpívali jsme si písničku o Martinovi, a upekli si martinské rohlíčky. 

Dýňobraní

Dýňobraní

Koncem měsíce se na zahradě MŠ konalo 5. Višňovské dýňobraní. Rodiče se společně s dětmi dali do dlabání a vyřezávaní dýní. Vznikaly zajímavé a originální výtvory. Letošní rok se zapojily děti z kutilského kroužku a společně s paní učitelkou Irenkou Fejtkovou vyráběli krásné podzimní lampičky. Děkujeme za přinesené pohoštění a paním kuchařkám ze Scolarestu za výbornou dýňovou polévku a dýňové rizoto. Poděkování všem za vytvoření příjemné atmosféry. Těšíme se na příští rok.

Výukový program - Pekař peče housky

Výukový program - Pekař peče housky

Pravidelně jezdíme do Ekocentra Střevlík v Oldřichově Háji na výukové programy. V tomto měsíci jsme se vydali na program „Pekař peče housky". Cílem programu bylo seznámit děti, jak se pečou housky. A že, než si pochutnají na křupavé housce, je dlouhá a zajímavá cesta. Moc jsme si nakonec na houskách pochutnali.

 

Akce MŠ - měsíc Říjen

Akce MŠ - měsíc Říjen

V říjnu jsme začali chodit do tělocvičny, rozvíjíme a posilujeme tělesnou zdatnost. Využíváme prostor tělocvičny, kde se věnujeme sportovním a pohybovým aktivitám.

Také jsme byli navštívit naše kamarády z 1. třídy, jak se jim daří a co nového se naučili. Moc jim to šlo. Dětem se ve škole moc líbí. Držíme palce našim prvňáčkům-pirátům! 

Výlet Poustka – Na Bidýlku

Výlet Poustka – Na BidýlkuS dětmi z mateřské školy jsme se vydali na dvoudenní výlet do nedalekého okolí. Využili jsme rodinný penzión v obci Poustka manželů Novákových. Děti zde měly možnost nahlédnout do tajů keramiky, prohlédnout si cestu řemesel a vydat se do nedalekého okolí. Rádi bychom poděkovali manželům Novákovým a jejich dětem za milý a trpělivý přístup. Děti si pod jejich vedením mohly vyzkoušet výrobu keramiky, kterou si po vypálení odnesou domů. Veliké poděkování paní Novákové za výbornou kuchyni. Děti si výlet moc užily, což dokazují fotografie a těšíme se příští rok

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky proběhlo v naší školce v podobě spaní a pasování na školáky. Děti si vyrobily pasovací čepice a za hřmotu hudebních nástrojů byly pasováni na školáky. Pochutnaly na výborném dortu od paní Lenky Kutílkové, za který patří naše poděkování. Také my se loučíme s předškoláky a je nám vždycky smutno.

Tak děti, ať se vám ve škole daří, nezapomeňte na svoji školku, protože všechno důležité pro život, jste se naučili právě tam.“

Děti mají svátek

Děti mají svátek

První červnový týden jsme si s dětmi povídali o životě dětí v různých částech světa.  Cílem tohoto tématu bylo seznámení a chápání rovnosti všech lidí i dětí bez rozdílu barvy pleti, pozorování odlišností mezi lidmi a vnímání, že je svět pestrý a rozmanitý.

Ve středu 1. června byla pro děti připravena cesta za pokladem. Děti měly po cestě připraveny různé úkoly, kde si osvojily znalosti z přírody. Cílová cesta vedla k Pohanským kamenům, kde si děti za statečnost došly pro poklad. Veliké poděkování mamince Lucce Mrklasové za krásnou přípravu, mamince Janě Drahošové, tatínkovi Petrovi Mládkovi, manželům Mrklasovým, Lence Chadimové za balíčky a višňovským hasišům za pomoc při zdolávání pokladu. Děti si tento sváteční den užily a vyzvednutý poklad jim moc chutnal.

 

Besídka pro maminky

Besídka pro maminky

Pásmem písniček, básniček, říkanek a tanečků potěšily děti nejen své maminky, ale také další hosty – babičky, dědečky a tatínky. Předvedly tak alespoň část toho, co umí, co se společně dokáží naučit a vůbec – jak jsou odvážní, protože vystoupit před tolika lidmi opravdu není jednoduché. A dárek pro radost a na památku? Samozřejmě – vlastnoručně vyrobené a ozdobené přáníčko, keramické srdíčko a srdíčkový strom.

Ekxurze farmy Grain

Ekxurze farmy Grain Za pěkného a slunného počasí jsme se s dětmi vydali na exkurzi farmy Grain. Děti měly možnost seznámit  se s životem na farmě, který je náročný, ale i zajímavý. Děti si prohlédly místní pastvinu s hospodářskými zvířaty a projely se v zemědělských strojích. Byla pro ně připravena zajímavá aktivita v podobě omalovánek, modelíny a také malé občerstvení. Moc děkujeme za milý a trpělivý přístup.

Oldřichov-Teče voda teče

Oldřichov-Teče voda teče Spolu s vodníkem Jankem se děti dozvěděly, jakou podobu má voda a kudy vodní kapky cestují. Vyrobili si páru a prozkoumali, co ve vodě plave a co ne. Také jsme se vydali na malou procházku a s vodními kukátky hledali vodu v okolí. Cílem programu bylo seznámit děti s vodními skupenstvími a vlastnostmi vody. Toto všechno se děti dozvěděly na výukovém programu ve Střevlíku v Oldřichově v Hájích.

Výlet do zadních Předlánc

Výlet do zadních Předlánc Vypravili jsme se na jarní poznávací cestu do zadních Předlánc s cílem poznávat jarní přírodu a probouzet, tak v dětech hlubší zájem o ni. Děti se na chviličku proměnily v malé badatele, kteří si i s pomocí lupy prohlížely jarní květiny, rostliny, brouky a žáby. Během cesty jsme si také zahráli několik společných her. Výlet za poznávací cestu se nám vydařil.

Vítání jara - vynášení Moreny

Vítání jara - vynášení Moreny

Vynášení zimy, smrti takzvané Morany, Moreny, Mořeny, Mařeny je starodávný pohanský zvyk, který se dochoval dodnes. Pro naše předky byl tento rituál a vítání jara významnou událostí.

Na Smrtnou neděli zhotovila většinou svobodná děvčata (nebo mládež) symbolickou ženskou figurínu nazývanou Smrt (Smrtholka, Morena, Mařena..). K její zhotovení se použilo to, co již nebylo k potřebě (suché větve, stará sláma...). Byla ustrojena do starých šatů a na krk se jí navlékl náhrdelník z bílých vyfouknutých vajíček nebo se navlékaly prázdné ulity šneků. Morena symbolizovala smrt, zimu, nemoc, nezmary a vše, co lidem škodí, proto ji vynášely v průvodu za vesnici, kde byla spálena nebo hozena do řeky.

 Říkanky k vynášení Morany:

Přišlo jaro do vsi, kde si, zimo, kde si?
Byla zima mezi náma, ale už je za horama,
hu, hu, hu, jaro už je tu!

„Neseme Morenu na vrchu červenú,

 na spodku zelenú, pěknú, pěknú,

pěkně přistrojenú….,“

 

Projekt voda

Projekt voda

Prostřednictvím tématu o vodě se děti seznamovaly s vlastnostmi a potřebou vody.

HRY A ČINNOSTI

  • praktické pokusy s vodou (skupenství vody, co plave, neplave)
  • rozhovory
  • prohlížení knížek a encyklopedií s danou tematikou
  • výtvarné činnosti

Kde najdeme vodu - vycházka do přírody

Společně s dětmi jsme se vydali na vycházku do přírody. Chvíli jsme se zdrželi na školní zahradě. Vypravili jsme se na procházku k nedaleké řece Smědé. Děti měly za úkol během vycházky zjišťovat, kde všude najdeme vodu: mokrá tráva - rosa nebo po dešti, louže, voda na listech stromů, potok, řeka, na zahradě apod.

Téma voda se ukázalo jako velmi zajímavé a rozsáhlé. Děti získávaly poznatky o vodě převážně různými pokusy, což je nesmírně bavilo a pokusy chtěly několikrát opakovat. Nacházely další informace a vytvořily si povědomí o důležitosti vody. 

Výlet do Oldřichova

Výlet do Oldřichova
Ve čvtrtek starší děti ze školky jely na výukový progam "Pekař peče housky" do Oldřichova. Cílem programu bylo seznámit děti jak vzniká mouka a vyzkoušet si pečení housek vlastníma rukama. Děti se naučily, jak se dělá kvásek, samy si vypracovaly těsto a housky vlastnoručně upletly. Dětem se housky moc povedly a ještě si na nich pochutnaly.

Masopust

Masopust Ve středu jsme si připomněli lidovou tradici-Masopust. S dětmi jsme si vyrobili masky a spolu se školáky se vydali na masopustní průvod vesnicí. Děti si za přednes říkanek vykoledovaly sladké odměny, za které moc děkujeme. Masopust je období veselí, legrace i hostin. Lidé si připravují masky a maškary, tancují a zpívají. Je to období od Tří králů až do začátku postní doby. Co asi znamená slovo maso-půst?

Návštěva budoucích prvňáčků ve škole

Návštěva budoucích prvňáčků ve škole

Tento týden se budoucí prvňáčci ze školky byli podívat ve škole. Prvňáčci svým kamarádům ukázali, co všechno se ve škole naučili a co  je ve škole baví. Děti ze školky se nenechaly zahanbit a ukázaly, že znají  některá písmena a umí počítat. Společně si všechny děti zazpívaly a povídaly. Moc se všem ve škole líbilo a držíme palečky při pátečním zápisu.

Zimní radovánky

Zimní radovánky Tento týden jsem si všichni užívali zimní radovánky. Dětem udělala sněhová nadílka velikou radost a tak jsme   vyrazili na nedaleký kopec a pořádně si to užili.

Školička bruslení v MŠ

Školička bruslení v MŠ Rozhodli jsme se využít zimního stadiónu ve Frýdlantě a pravidelně dojíždět na bruslení. Za pomoci profesionálního trenéra se postupně děti naučí techniku bruslení. Děti jsou velice šikovné a bruslení jim za chvíli půjde samo. Více fotek na i-alba.

Tři králové

Tři králové

My Tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujeme vám….  Známá písnička se nesla vesnicí 6. ledna, kde si děti z MŠ připomněly svátek Tří králů.  Děti se ve školce dozvěděly, že svátek je spojován se slavností Zjevení Páně. Tři králové představují mudrce Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se vypravili do Betléma uctít právě narozeného Ježíše a přinesli mu dary zlato, kadidlo a myrhu. Děti si za zpěv vykoledovaly dobrůtky, za které moc děkujeme. Více fotografíí v i-albu.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Višňová 173
464 01 Frýdlant, okres Liberec

Základní škola
tel.: 488 881 201
e-mail: skola@zsvisnova.cz

Mateřská škola
tel.: 488 881 204
727 807 786

Školní družina
tel.: 488 881 203


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c

NÁSTĚNKA

Jménem všech dětí mateřské školy a žáků základní školy bych chtěla poděkovat všem sponzorům za poskytnuté finanční dary, které nám umožnily nakoupit hračky a hry pro děti v rámci vánoční nadílky. Těmito sponzory jsou:
Juta, a. s., závod 06 Višňová
Grain, a. s.
Obec Černousy
Jiskra Višňová
Hasiči Višňová

Mgr. Helena Roubalová

NOVINKY

Výzva

Zapojte se s námi
do pomoci Ondráškovi
a sbírejte víčka od PET lahví!

Od září letošního roku mohou opět děti nosit do školy víčka od PET lahví s přesným cílem. Víčka jsou určená pro tříletého Ondráška Čejku, který se narodil s tělesným handicapem. Na zlepšení svého pohybu potřebuje Ondrášek speciální cvičení po celý rok, ne všechny terapie však proplácí zdravotní pojišťovna. A právě sběr víček a jejich následný prodej pomůže zajistit rodičům Ondráška finanční prostředky na potřebné cvičení a pomůcky.

Pomoci může každý.
Víčka od PET lahví můžete přinést do školy každý pracovní den od 8 do 15 hodin a odevzdat je v kanceláři školy.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt "Kompenzační pomůcky pro žáky s podpůrnými opatřeními" podpořený z dotačního fondu Libereckého kraje
obrázek
V průběhu jara 2018 probíhá v naší škole projekt "První cesty za kulturou II" podpořený z dotačního fondu Libereckého kraje.
obrázek
V průběhu roku 2017 byla v rámci projektu "Technické zabezpečení školní budovy" provedena úprava vstupu do školy, která byla finančně podpořená z dotačního fondu MŠMT.
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 probíhá projekt ZŠ a MŠ Višňová spolufinancovaný Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 je škola zapojená do projektu "Na jedné lodi", který je spolufinancován Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt CIVIS:Zaostřeno na občanské a sociální kompetence, který je spolufinancován Evropskou unií.
obrázek
V 2. pololetí školního roku 2017/2018 probíhá ve škole pro žáky 2. ročníku plavecký kurz, který je finančně podpořen z dotačního fondu MŠMT (doprava).
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Domů

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy