Jméno:
Heslo:

I-alba MŠ

Leden 2018

Leden 2018

Začátkem nového roku jsme si dětmi povídali o prožitých Vánocích. Připomněli si tradici Tří králů. Děti se seznámily s jejich jmény, s jejich poselstvím a za zpěvu známé koledy prošly vesnicí a popřály do Nového roku jen to nejlepší. 

Malá technická univerzita- projekt v MŠ 
Dále nás čekalo další pokračování z projektu Malá technická univerzita – Hrajeme si na projektanty. Volné pokračování stavby rozvodů elektřiny, vodovodu a kanalizace. Děti se prostřednictvím her dozvěděly, kam pokračují rozvody vody, elektřiny a odpadů po té, co opustí dům. Společně si postavily ulici podle plánu, rozsvítily pouliční lampy a získaly diplom Malý projektant.

Školička bruslení 
Tradičně jsme zahájili Školičku bruslení pod vedením zkušeného trenéra a za asistence paní učitelek.  V prvních hodinách se především seznamují s pohybem na ledové ploše. Začátky jsou jako všude krušnější, ale po pár lekcích děti jsou na bruslích jistější, obratnější. Děti odchází ze stadionu spokojené a těší se na další hodiny. Třeba se u nás ve školce se skrývá nějaký hokejový talent!

Ve škole 
V pátek 12. ledna navštívily děti z mateřské školy prvňáčky. Poslechly si, jak školáci umí po pěti měsících číst. Jak se jim ve škole líbí a co vše se naučily. Pak se za pomoci prvňáčků zapojily do výuky. Počítaly, pracovaly u tabule. Moc se jim všem dařilo. Určitě se ještě půjdeme do školy podívat. Až děti přijdou k zápisu, budou se cítit ve škole jako doma.

Všechny činnosti a aktivity si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

Prosinec 2017

Prosinec 2017

Advent v MŠ

Prosinec, poslední měsíc v roce patří k dlouho očekávaným měsícem zejména pro děti. S dětmi jsme se připravovali na příchod Vánoc a krátili si čas různými aktivitami. Nejprve jsme školku vyzdobili, naučily se básničky, písničky, koledy. Pozvali k nám do školky Mikuláše a Anděla, který za básničku nebo písničku odměnil děti sladkým překvapením. Děti ze třídy Sluníček jely na výukový program do Hejnic, kde se dozvěděly, jak je to se zvířátky v zimě a vyrobily si drobné dárečky.  Přípravy na vánoční besídku pro rodiče byla v plném proudu a děti předvedly, co se za dobu strávenou ve školce naučily, odměnou byl upřímný potlesk rodičů.  Ani ve školce na nás Ježíšek nezapomněl, nadělil dětem dárečky. Děti dostaly hračky, stavebnice a další pomůcky, které dětem zpříjemní dny ve školce. Rádi bychom poděkovali rodičům za donesené cukroví. Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a krásný nový rok 2018.

 

Bubnování v tělocvičně
Děti ze školky a žáci první se se společně v tělocvičně zúčastnili bubnování. Děti se zapojily, velmi pěkně rytmizovaly a pěkně si zabubnovaly. Ale hlavně nás bubnování bavilo. 

Malá technická univerzita

Malá technická univerzita

Další díl z projektu Malá technická  univerzita byl pod názvem Hrajeme si na elektrikáře a instalatéry. Děti podle jednoduchého technického výkresu zavedly do domu vodovod, kanalizaci a elektřinu. Naučily se vše rozpoznat podle barev. Dozvěděli se kdo je instalatér a kdo je elektrikář. Po zavedení elektřiny rozsvítily malou žárovičku. Získaly diplom malý inženýr. V lednu bude volné pokračování stavby a další díl Hrajeme si na projektanty. 

Pečení martinských rohlíčků

Pečení martinských rohlíčků

Pečení martinských rohlíčků

V rámci oslav svátku sv. Martina jsme tradičně upekli martinské rohlíčky. Nejprve se děti seznámily se surovinami a výrobou těsta, poté plnily povidly a točily těsto. Upečené rohlíčky dětem moc chutnaly. 

Listopad 2017

Listopad 2017

Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky 

Naše školka se zapojila do projektu, který probíhá u předškolních dětí. Projekt vznikl v roce 2014 a je inspirován především v pravidelné činnosti v pohybových aktivitách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. 

Projekt Malá technická univerzita

Hrajeme si na architekty, byl další díl z projektu Malá technická univerzita. Prostřednictvím hravých setkání pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. 

Děti se seznámily s jednoduchým technickým výkresem, naučily se v něm číst (poznaly kuchyň, dveře, toalety, okna a apod.). Zjistily, co jsou to obvodové zdi a příčky. Dozvěděly se kdo je to projektant a kdo architekt. Nakonec postavily podle technického výkresu půdorys domu a získaly diplom Malý architekt. Těšíme se další setkání v listopadu, kde si zahrajeme na elektrikáře a instalatéry.

Říjen 2017

Říjen 2017

Podzimní slavnost – Dýňobraní

Dýňobraní“ je u nás ve školce tradiční akcí podzimu. Setkali jsme se na naší zahradě, abychom společně strávili příjemné chvilky s dětmi a jejich rodiči. Děti za pomoci maminek, tatínků, babiček a sourozenců vyráběly z dýní různé výtvory, které budou zdobit Strašidelný les. Děkujeme dětem z kutilského kroužku a paní vychovatelce Irence Fejtkové, která si pro děti připravila tvoření v podobě krásného netopýra. Děkujeme všem za účast, maminkám za dobroty, které pro děti připravily, paním kuchařkám za výbornou Dýňovou polévku. Těšíme se za rok NASHLEDANOU

Projekt Malá technická univerzita

Přihlásili jsme se do projektu určené pro MŠ Malá technická univerzita. Jedná se technické vzdělávání pro děti s využitím stavebnice Lego. Cílem tohoto projektu je, na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe a vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu MTU pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. 
Jedná se o 8 vzdělávacích programů. První program by pod názvem: Hrajeme si na stavitele města. Děti si povídaly o  městě a o budovách. Ve dvojici si postavily důležité veřejné budovy (škola, nemocnice, hasiči, kostel, policie, divadlo). Postavily si město, okolo silnice a poté překreslily jednotlivé stavby do mapy. Na koci programu děti získaly diplom Stavitel města. Program děti velice zaujal a těší se na další setkání. 

Od Jablíčka k moštu 

Krásné zářijové dopoledne jsme se s dětmi vydali na výukový program do Střevlíku v Hejnicích. Čekal nás zajímavý program o jablkách. Pomocí našich smyslů jsme zjistili, že každé jablíčko je jiné - proměnili jsme se v degustátory, dozvěděli se zajímavosti o ovocných stromech a zahráli si na sadaře. Nakonec si všichni vyzkoušeli moštování a odměnou nám byla ochutnávka lahodného jablečného moštu. Cílem tohoto programu bylo si uvědomit, proč a jaká jablka jíme.

Září 2017

První dny v MŠ 

Září jsme v naší MŠ přivítali 19 nových dětí. V tomto období přicházejí děti zpět do mateřské školy. Pro některé děti je to úplně poprvé. Setkávají se se známými kamarády a přivítají mezi sebe děti nové. Je to období adaptace, které se někdy neobejde bez slziček. Děti si sdělují zážitky z prázdnin, co nového prožily, co zajímavého navštívily, s kým se potkaly… Navazují nová přátelství. Nově příchozí se seznamují s prostředím, třídou, zahradou, celou školou, s učitelkami a celým personálem. Musí si zapamatovat svoji značku, své místo ve třídě, šatně a jídelně, učí se přizpůsobit režimu ve škole. Nejmenším dětem pomáhají s adaptací rodiče, kteří mohou své děti doprovodit až do třídy. Chceme, aby toto období bylo pro děti radostné. Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně.
Farma Grain - exkurze 

Návštěva farmy Grain v nedaleké Poustce byla pro děti zážitkem. Děti si mohly prohlédnout areál, nahlédnout do zěmědělských stojů, které jsou při práci nezbytnám pomocníkem. Prohlédly si pastviny, kde chovají hovězí dobytek. Dozvěděli jsme se, že louky a pastviny jsou obhospodařovány v režimu ekologického zemědělství. Zaměstnanci pro děti připravili pěkný dárek pastelky, omalovánky a občerstvení. Děkujeme za milý a trpělivý přístup.
Maminky mají svátek

Každá maminka slaví druhou neděli v měsíci květnu svůj svátek. U této příležitosti jsme pozvali maminky a babičky na malou oslavu do naší MŠ. Děti ze třídy Broučků a Sluníček předvedly vystoupení v podobě tanečků, říkanek a písníček, které se jim povedlo a maminkám udělalo radost. Společně si vyrobili malý dáreček. 
A tak jsme si všichni užili hezké odpoledne a oslavili jeden z nejtradičnějších svátků – DEN MATEK.

Květen

Květen Návštěva dětí v ZŠ 

Budoucí školáčci navštívily svoje kamarády v 1. třídě základní školy. Obdivovaly, jak už umí číst, psát i počítat. Paní učitelka si pro děti připravila úkoly, které děti ze školky hravě zvládly a vyzkoušely si jak se sedí v opravdové lavici. Všichni se už moc těší, jak budou od září také nosit aktovky a budou umět všechno jako současní prvňáčci. 
Čarodějnice 

Poslední dubnový den se program mateřské školy nesl v duchu rejdění čarodějnic. Krásné masky, plno her a míchání lektvarů. Všechno, co k čarodějnickému dni patří, bylo vidět ve třídě Sluníček a Berušek. Děkujeme rodičům za pěkné masky a paním kuchařkám za upečené buřtíky. 

Velikonoce v MŠ

V mateřské škole jsme slavili Velikonoce. Prostřednictvím uvedeného tématu se děti seznamovaly s tradicí Velikonoc. Dozvěděly se, proč slavíme Velikonoce, poznávaly a pojmenovávaly symboly Velikonoc, seznamovaly se s velikonočními zvyky.  Vyráběli jsme spoustu výrobků na toto téma a hráli různé hry s touto tématikou.

Při jarních procházkách se děti učily vnímat probouzející se přírodu.

Duben

Duben

Medová snídaně

Základní a mateřská škola se v tomto školním roce přihlásila do projektu Ministerstva zemědělství „Medová snídaně.“ Cílem této akce je propagování zdravého stravování, medu a včelařství. Do školky byl kromě čerstvého chleba, másla a jablek dodán výborný med od včelaře pana Vladimíra Davídka z Černous.

Děti se samy podílely na přípravě snídaně a na závěr se radovaly z omalovánky, pastelek a magnetku, který jim bude tento nevšední zážitek připomínat.

Během Medové snídaně se dětem věnovala lektorka z Českého svazu včelařů, která poutavě dětem povídala o včelařství jako profesním oboru a významu chovu včel pro zemědělství.

Masopustní veselí v MŠ

Děti se v tomto týdnu zábavnými formami seznámily s lidovými tradicemi v období MASOPUSTU.

Rozvíjeli jsme řeč – básněmi, zpěvem. Tvořili jsme koláčky a vyráběli masky na masopustní průvod.

Zakončení tohoto týdne vyvrcholilo průvodem společně se školáky. Všem děkujeme za připravené dobroty.

Únor

Divadelní přestavení

Návštěva Naivního divadla v Liberci nás přivítala známou pohádkou podle předlohy Charlese Dickense Čarovná rybí kostička. Pohádka o rybí kostičce, která má kouzelnou moc. Příběh Alenky a jejího chudého otce krále – přes všechny své bláznivé peripetie - vlastně zcela uvěřitelný. Představení bylo plné humoru a krásných písníček.

Přednáška pro rodiče

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdlantu, jsme pro rodiče uspořádali přenášku na téma Školní zralost a připravenost.

Obsahem přednášky pro rodiče bylo: Co je to školní zralost, vstup do školy, čeho je potřeba si všímat při rozhodování o nástupu dítěte do ZŠ nebo o odkladu školní docházky, a jak můžeme jednotlivé oblasti rozvíjet?

Přednášku vedla paní Mgr. Dana Šimková- speciální pedagog, která rodičům zodpověděla otázky k tématu. Děkuji rodičům za účast. 

Hudbou a tancem k přírodě

S dětmi ze školky jsme opět zavítaly do známého ekologického střediska v Hejnicích. Cílem tohoto programu bylo seznámit děti s hudbou a hudebními nástroji u nás i jinde ve světě. Společně jsme si zahráli na několik hudebních nástrojů a také v rytmu hudby tančili. Program byl velmi zajímavý a inspirující. 

Návštěva knihovny

V březnu jsme navštívili obecní knihovnu ve Višňové. Během programu si děti knihy nejen s nadšením prohlížely, ale také se učily jak správně s knihou zacházet, povídali jsme si o tom, kdo knihy píše, kdo je ilustrátor, co jsou ilustrace a plnili drobné úkoly. Pro některé děti bylo prostředí knihovny nové, jiné ji pravidelně navštěvují.

 

Projekt: týden bez televize a tabletu

Pro realizaci tohoto projektu v naší mateřské škole jsme se rozhodli proto, abychom děti co nejvíce podporovali ve zdravých návycích a vedli je k zamýšlení se nad trávením volného času. Děti si během týdne zapisovaly, jaké činnosti dělaly místo obvyklého sledování televize a hraní her na tabletu. Svůj „deníček“ pak přinesly zpět do MŠ, kde dostaly drobnou odměnu. Této dobrovolné akce se zúčastnila více než polovina dětí ze třídy Sluníček.

Vítání Jara

Vítání jara je u nás ve školce spojeno s vynášením Moreny, jak s dětmi říkáme,“ babice zimnice“. Radostnými pokřiky: ,,Zimo, zimo táhni pryč a ,,Neseme Morenu“ jsme se  s ní rozloučili. Dětem bylo připomenuto, co vynášení Moreny znamená. Nakonec jsme Morenu zapálili, vhodili do řeky a tím přivítali jaro. 

Výlet na Bledulky

Krásné jarní počasí nás vylákalo na výlet do zadních Předlánc na bledule. Tyto typicky jarní květiny se nacházejí uprostřed lesa.  Zde jsme obdivovali bílé koberce, připomínající čerstvě zasněženou louku. Děti během výletu pozorovaly a poslouchaly probouzející se jarní přírodu. Cílem výletu bylo vést děti ke kladnému vztahu k přírodě a k aktivnímu pohybu. 

Karneval v MŠ

Již tradičně se ve školce konal karneval. Karnevalové veselí se ozývalo celé dopoledne. Děti si společně zatancovaly, zazpívaly a zahrály různé hry. Děkujeme rodičům za krásné masky, které dětem připravili. Děti si tento den velice užily. 

Divadelní představení v MŠ

O ptačím sněmu byl název divadelního představení pro děti v MŠ. Děti se seznámily s jednotlivými druhy ptačí říše, ale také si společně zazpívaly, zahrály na jednoduché rytmické nástroje a zábavnou formou si osvojily základní hudební pojmy. Děti si poslechly úryvky z vážné hudby. Dětské symfonie L. Mozarta i tanec Anitry z Peer Gynta od E. Griega.  Představení bylo velice pěkné a na konci programu byl slyšet hlasitý potlesk.  

Březen

Březen

Školička bruslení

V měsíci březnu jsme ukončili naší „Školičku bruslení“. Děti z mateřské školy absolvovaly poslední hodiny kurzu bruslení na zimním stadionu ve Frýdlantu. Za pomoci profesionálního trenéra se děti postupně naučily techniku tohoto sportu. Dětem se bruslení velice líbilo a těší se příští rok. 

Školička bruslení

Druhý lednový týden jsme s dětmi zahájili oblíbenou školičku bruslení. Pod vedením profesionálního trenéra se děti naučí základy bruslení na ledě. Zdokonalují si pohybové dovednosti, rozvíjejí svou fyzickou a psychickou zdatnost, samostatnost a sebedůvěru.  

Frýdlantský betlém

Třída sluníček navštívila betlém ve Frýdlantě. Mechanický betlém je umístěný v podstávkovém domku s mimořádně dochovanou původní mechanikou, vyrobenou samotným tvůrcem Gustavem Simonem, který tvořil 60 let. Na plochu o rozměrech 4x2 metry umístil 130 pohyblivých a 50 statických figur. Doporučujeme Vám si tento historický skvost prohlédnout.  

Tři králové

V prvním týdnu v novém roce jsme si s dětmi povídali o svátků Tří králů, významu jejich poselství a také o významu nápisu K+M+B 2017, který se nad dveřmi domův tento den objevuje.  S dětmi jsme se jako každoročně vydali na pochod vesnicí za zpěvu známé koledy. Popřáli všem hodně, štěstí a zdraví do nového roku. Děkujeme za dobroty. 

Leden

Leden

Sněhová nadílka

Začátek letošního roku nás mile překvapil sněhovou nadílkou. Sníh, konečně jsme se dočkali. Bílá peřina nás lákala k zimním radovánkám. Hurá na nedaleký kopec sáňkování, bobování, sněhuláci, koulování a další zimní hrátky. 

Advent v MŠ

Advent v MŠ

 Advent v MŠ

Jak jsme s dětmi prožívaly adventní čas v MŠ? Na konci roku je nejvíc práce, ale to znáte sami moc dobře. Poslední měsíc v roce patřil krásnému adventnímu času. Připravovali jsme se na příchod Mikuláše, seznámili jsme se s vánočními tradicemi a zvyky. Všechny činnosti byly vedeny k aktivnímu zapojení dětí do výzdoby třídy, výroby dárků, přípravy pásma pro rodiče a ke společnému radostnému prožívání vánočního času. 
Nejprve jsme jeli do Liberce na loutkovou hudební pohádku na motivy baletu P.I. Čajkovského Labutí jezírko.
Zdařilou akcí také byl "Čertovský rej". Školka se proměnila v malé peklo se svými velkými i malými čertíky.
S rodiči jsme se sešli na vánoční besídce, kde děti předvedly své recitační, taneční, pohybové a hudební nadání. Společné tvoření, výroba svícínku z jablek ozdobený voňavým kořením.  
Vydali jsme se do Hejnic na výukový program Kouzlo Vánoc. Cílem tohoto programu bylo připomenutí vánočních zvyků a tradic a nechybělo ani vánoční tvoření.
Hurá zpátky do školky, protože nás čekal dlouho očekávaný Vánoční den v MŠ. Jedná se velký den, kdy k nám do školky přišel Ježíšek, a nadělil nám dárky pod stromečkem. Od rána jsme si s dětmi zpívali vánoční koledy, povídali si o zvycích, rozkrajovali jablíčka, pouštěli lodičky…..  Zvonění zvonečku oznámil příchod Ježíška. Vánoční nadílka rozzářila očička všech dětí. Ježíšek nadělil dětem spoustu krásných dárků, ze kterých měly radost.  

Mnoho zdraví, pohody a úspěchů v novém roce 2017 Vám přeje kolektiv MŠ.  

 
 

Poznáváme svoje tělo

Jak vypadá a funguje naše tělo? Jaké potraviny jsou pro naše zdraví prospěšné? Co můžeme udělat pro svoji bezpečnost? – O tom všem jsme si společně povídali a pomocí nejrůznějších her a pomůcek poznávali. Také jsme se byli podívat ve škole na kostru člověka.

 

Akce MŠ - listopad

Akce MŠ - listopad

Svatý Martin

Jak jsme slavili svátek Sv. Martina.

Svátek svatého Martina byl a je jedním z nejznámějších dní roku. V tento den by podle pranostik totiž mělo začít sněžit. A tak zatímco děti čekaly na první sníh, hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky či koláče a hospodáři se těšili na odpočinek po dlouhé práci. S dětmi jsme si svátek připomněli legendou, jak tento svátek vznikl. Učili se lásce a toleranci k lidem. Zazpívali jsme si písničku o Martinovi, a upekli si martinské rohlíčky. 

Dýňobraní

Dýňobraní

Koncem měsíce se na zahradě MŠ konalo 5. Višňovské dýňobraní. Rodiče se společně s dětmi dali do dlabání a vyřezávaní dýní. Vznikaly zajímavé a originální výtvory. Letošní rok se zapojily děti z kutilského kroužku a společně s paní učitelkou Irenkou Fejtkovou vyráběli krásné podzimní lampičky. Děkujeme za přinesené pohoštění a paním kuchařkám ze Scolarestu za výbornou dýňovou polévku a dýňové rizoto. Poděkování všem za vytvoření příjemné atmosféry. Těšíme se na příští rok.

Výukový program - Pekař peče housky

Výukový program - Pekař peče housky

Pravidelně jezdíme do Ekocentra Střevlík v Oldřichově Háji na výukové programy. V tomto měsíci jsme se vydali na program „Pekař peče housky". Cílem programu bylo seznámit děti, jak se pečou housky. A že, než si pochutnají na křupavé housce, je dlouhá a zajímavá cesta. Moc jsme si nakonec na houskách pochutnali.

 

Akce MŠ - měsíc Říjen

Akce MŠ - měsíc Říjen

V říjnu jsme začali chodit do tělocvičny, rozvíjíme a posilujeme tělesnou zdatnost. Využíváme prostor tělocvičny, kde se věnujeme sportovním a pohybovým aktivitám.

Také jsme byli navštívit naše kamarády z 1. třídy, jak se jim daří a co nového se naučili. Moc jim to šlo. Dětem se ve škole moc líbí. Držíme palce našim prvňáčkům-pirátům! 

Výlet Poustka – Na Bidýlku

Výlet Poustka – Na BidýlkuS dětmi z mateřské školy jsme se vydali na dvoudenní výlet do nedalekého okolí. Využili jsme rodinný penzión v obci Poustka manželů Novákových. Děti zde měly možnost nahlédnout do tajů keramiky, prohlédnout si cestu řemesel a vydat se do nedalekého okolí. Rádi bychom poděkovali manželům Novákovým a jejich dětem za milý a trpělivý přístup. Děti si pod jejich vedením mohly vyzkoušet výrobu keramiky, kterou si po vypálení odnesou domů. Veliké poděkování paní Novákové za výbornou kuchyni. Děti si výlet moc užily, což dokazují fotografie a těšíme se příští rok

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky proběhlo v naší školce v podobě spaní a pasování na školáky. Děti si vyrobily pasovací čepice a za hřmotu hudebních nástrojů byly pasováni na školáky. Pochutnaly na výborném dortu od paní Lenky Kutílkové, za který patří naše poděkování. Také my se loučíme s předškoláky a je nám vždycky smutno.

Tak děti, ať se vám ve škole daří, nezapomeňte na svoji školku, protože všechno důležité pro život, jste se naučili právě tam.“

Děti mají svátek

Děti mají svátek

První červnový týden jsme si s dětmi povídali o životě dětí v různých částech světa.  Cílem tohoto tématu bylo seznámení a chápání rovnosti všech lidí i dětí bez rozdílu barvy pleti, pozorování odlišností mezi lidmi a vnímání, že je svět pestrý a rozmanitý.

Ve středu 1. června byla pro děti připravena cesta za pokladem. Děti měly po cestě připraveny různé úkoly, kde si osvojily znalosti z přírody. Cílová cesta vedla k Pohanským kamenům, kde si děti za statečnost došly pro poklad. Veliké poděkování mamince Lucce Mrklasové za krásnou přípravu, mamince Janě Drahošové, tatínkovi Petrovi Mládkovi, manželům Mrklasovým, Lence Chadimové za balíčky a višňovským hasišům za pomoc při zdolávání pokladu. Děti si tento sváteční den užily a vyzvednutý poklad jim moc chutnal.

 

Besídka pro maminky

Besídka pro maminky

Pásmem písniček, básniček, říkanek a tanečků potěšily děti nejen své maminky, ale také další hosty – babičky, dědečky a tatínky. Předvedly tak alespoň část toho, co umí, co se společně dokáží naučit a vůbec – jak jsou odvážní, protože vystoupit před tolika lidmi opravdu není jednoduché. A dárek pro radost a na památku? Samozřejmě – vlastnoručně vyrobené a ozdobené přáníčko, keramické srdíčko a srdíčkový strom.

Ekxurze farmy Grain

Ekxurze farmy Grain Za pěkného a slunného počasí jsme se s dětmi vydali na exkurzi farmy Grain. Děti měly možnost seznámit  se s životem na farmě, který je náročný, ale i zajímavý. Děti si prohlédly místní pastvinu s hospodářskými zvířaty a projely se v zemědělských strojích. Byla pro ně připravena zajímavá aktivita v podobě omalovánek, modelíny a také malé občerstvení. Moc děkujeme za milý a trpělivý přístup.

Oldřichov-Teče voda teče

Oldřichov-Teče voda teče Spolu s vodníkem Jankem se děti dozvěděly, jakou podobu má voda a kudy vodní kapky cestují. Vyrobili si páru a prozkoumali, co ve vodě plave a co ne. Také jsme se vydali na malou procházku a s vodními kukátky hledali vodu v okolí. Cílem programu bylo seznámit děti s vodními skupenstvími a vlastnostmi vody. Toto všechno se děti dozvěděly na výukovém programu ve Střevlíku v Oldřichově v Hájích.

Výlet do zadních Předlánc

Výlet do zadních Předlánc Vypravili jsme se na jarní poznávací cestu do zadních Předlánc s cílem poznávat jarní přírodu a probouzet, tak v dětech hlubší zájem o ni. Děti se na chviličku proměnily v malé badatele, kteří si i s pomocí lupy prohlížely jarní květiny, rostliny, brouky a žáby. Během cesty jsme si také zahráli několik společných her. Výlet za poznávací cestu se nám vydařil.

Vítání jara - vynášení Moreny

Vítání jara - vynášení Moreny

Vynášení zimy, smrti takzvané Morany, Moreny, Mořeny, Mařeny je starodávný pohanský zvyk, který se dochoval dodnes. Pro naše předky byl tento rituál a vítání jara významnou událostí.

Na Smrtnou neděli zhotovila většinou svobodná děvčata (nebo mládež) symbolickou ženskou figurínu nazývanou Smrt (Smrtholka, Morena, Mařena..). K její zhotovení se použilo to, co již nebylo k potřebě (suché větve, stará sláma...). Byla ustrojena do starých šatů a na krk se jí navlékl náhrdelník z bílých vyfouknutých vajíček nebo se navlékaly prázdné ulity šneků. Morena symbolizovala smrt, zimu, nemoc, nezmary a vše, co lidem škodí, proto ji vynášely v průvodu za vesnici, kde byla spálena nebo hozena do řeky.

 Říkanky k vynášení Morany:

Přišlo jaro do vsi, kde si, zimo, kde si?
Byla zima mezi náma, ale už je za horama,
hu, hu, hu, jaro už je tu!

„Neseme Morenu na vrchu červenú,

 na spodku zelenú, pěknú, pěknú,

pěkně přistrojenú….,“

 

Projekt voda

Projekt voda

Prostřednictvím tématu o vodě se děti seznamovaly s vlastnostmi a potřebou vody.

HRY A ČINNOSTI

  • praktické pokusy s vodou (skupenství vody, co plave, neplave)
  • rozhovory
  • prohlížení knížek a encyklopedií s danou tematikou
  • výtvarné činnosti

Kde najdeme vodu - vycházka do přírody

Společně s dětmi jsme se vydali na vycházku do přírody. Chvíli jsme se zdrželi na školní zahradě. Vypravili jsme se na procházku k nedaleké řece Smědé. Děti měly za úkol během vycházky zjišťovat, kde všude najdeme vodu: mokrá tráva - rosa nebo po dešti, louže, voda na listech stromů, potok, řeka, na zahradě apod.

Téma voda se ukázalo jako velmi zajímavé a rozsáhlé. Děti získávaly poznatky o vodě převážně různými pokusy, což je nesmírně bavilo a pokusy chtěly několikrát opakovat. Nacházely další informace a vytvořily si povědomí o důležitosti vody. 

Výlet do Oldřichova

Výlet do Oldřichova
Ve čvtrtek starší děti ze školky jely na výukový progam "Pekař peče housky" do Oldřichova. Cílem programu bylo seznámit děti jak vzniká mouka a vyzkoušet si pečení housek vlastníma rukama. Děti se naučily, jak se dělá kvásek, samy si vypracovaly těsto a housky vlastnoručně upletly. Dětem se housky moc povedly a ještě si na nich pochutnaly.

Masopust

Masopust Ve středu jsme si připomněli lidovou tradici-Masopust. S dětmi jsme si vyrobili masky a spolu se školáky se vydali na masopustní průvod vesnicí. Děti si za přednes říkanek vykoledovaly sladké odměny, za které moc děkujeme. Masopust je období veselí, legrace i hostin. Lidé si připravují masky a maškary, tancují a zpívají. Je to období od Tří králů až do začátku postní doby. Co asi znamená slovo maso-půst?

Návštěva budoucích prvňáčků ve škole

Návštěva budoucích prvňáčků ve škole

Tento týden se budoucí prvňáčci ze školky byli podívat ve škole. Prvňáčci svým kamarádům ukázali, co všechno se ve škole naučili a co  je ve škole baví. Děti ze školky se nenechaly zahanbit a ukázaly, že znají  některá písmena a umí počítat. Společně si všechny děti zazpívaly a povídaly. Moc se všem ve škole líbilo a držíme palečky při pátečním zápisu.

Zimní radovánky

Zimní radovánky Tento týden jsem si všichni užívali zimní radovánky. Dětem udělala sněhová nadílka velikou radost a tak jsme   vyrazili na nedaleký kopec a pořádně si to užili.

Školička bruslení v MŠ

Školička bruslení v MŠ Rozhodli jsme se využít zimního stadiónu ve Frýdlantě a pravidelně dojíždět na bruslení. Za pomoci profesionálního trenéra se postupně děti naučí techniku bruslení. Děti jsou velice šikovné a bruslení jim za chvíli půjde samo. Více fotek na i-alba.

Tři králové

Tři králové

My Tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujeme vám….  Známá písnička se nesla vesnicí 6. ledna, kde si děti z MŠ připomněly svátek Tří králů.  Děti se ve školce dozvěděly, že svátek je spojován se slavností Zjevení Páně. Tři králové představují mudrce Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se vypravili do Betléma uctít právě narozeného Ježíše a přinesli mu dary zlato, kadidlo a myrhu. Děti si za zpěv vykoledovaly dobrůtky, za které moc děkujeme. Více fotografíí v i-albu.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Višňová 173
464 01 Frýdlant, okres Liberec

Základní škola
tel.: 488 881 201
e-mail: skola@zsvisnova.cz

Mateřská škola
tel.: 488 881 204
727 807 786

Školní družina
tel.: 488 881 203

NÁSTĚNKA

Nabídka pracovní pozice učitel/ka 1. stupně

Nabízíme pracovní místo učitele/učitelky 1. stupně ZŠ s nástupem od 1. 5. 2018, úvazek 1. Anglický jazyk výhodou. Bližší informace na tel. 488 881 201.

Nabídka pracovní pozice učitel/ka 1. stupně

Nabízíme pracovní místo učitele/učitelky 1. stupně ZŠ s nástupem od 27. 8. 2018, úvazek 0,6. Anglický jazyk výhodou. Bližší informace na tel. 488 881 201.

Nabídka pracovní pozice učitel/ka MŠ

Nabízíme pracovní místo učitele/učitelky MŠ s nástupem od 1. 8. 2018, úvazek 1. Anglický jazyk výhodou. Bližší informace na tel. 488 881 201.

Nabídka pracovní pozice Uklízeč/ka v MŠ

Nabízíme pracovní místo uklízečky v MŠ s nástupem od 1. 5. 2018. Úvazek 1, dělené pracovní směny. Bližší informace na tel. 488 881 201. Prosíme o zaslání životopisu, Rozhodné období pro výběr uchazečů do konce února 2018.
Mgr. Helena Roubalová
Jménem všech dětí mateřské školy a žáků základní školy bych chtěla poděkovat všem sponzorům za poskytnuté finanční dary, které nám umožnily nakoupit hračky a hry pro děti v rámci vánoční nadílky. Těmito sponzory jsou:
Juta, a. s., závod 06 Višňová
Grain, a. s.
Obec Černousy
Jiskra Višňová
Hasiči Višňová

Mgr. Helena Roubalová

NOVINKY

Výzva

Zapojte se s námi
do pomoci Ondráškovi
a sbírejte víčka od PET lahví!

Od září letošního roku mohou opět děti nosit do školy víčka od PET lahví s přesným cílem. Víčka jsou určená pro tříletého Ondráška Čejku, který se narodil s tělesným handicapem. Na zlepšení svého pohybu potřebuje Ondrášek speciální cvičení po celý rok, ne všechny terapie však proplácí zdravotní pojišťovna. A právě sběr víček a jejich následný prodej pomůže zajistit rodičům Ondráška finanční prostředky na potřebné cvičení a pomůcky.

Pomoci může každý.
Víčka od PET lahví můžete přinést do školy každý pracovní den od 8 do 15 hodin a odevzdat je v kanceláři školy.
obrázek
V průběhu roku 2017 byla v rámci projektu "Technické zabezpečení školní budovy" provedena úprava vstupu do školy, která byla finančně podpořená z dotačního fondu MŠMT.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt "Kompenzační pomůcky pro žáky s podpůrnými opatřeními" podpořený z dotačního fondu Libereckého kraje
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 probíhá projekt ZŠ a MŠ Višňová spolufinancovaný Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 je škola zapojená do projektu "Na jedné lodi", který je spolufinancován Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt CIVIS:Zaostřeno na občanské a sociální kompetence, který je spolufinancován Evropskou unií.
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Domů

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy