Jméno:
Heslo:

Škola pro udržitelný život

Škola pro udržitelný život - žákovská prezentace projektu (CIVIS)

Škola pro udržitelný život - žákovská prezentace projektu (CIVIS)

V letošním školním roce se naše škola zapojila do programu „Škola pro udržitelný život“, který pomáhá přispívat ke zlepšování životního prostředí a kvality života v našem okolí. Procházeli jsme jednotlivými kroky, povídali si, přemýšleli, hráli jsme hry a tvořili. Také jsme se zamýšleli nad spoustou otázek. 

První z nich byla otázka – Jakou obec chceme?
Nejprve jsme si povídali o tom, jaký je rozdíl mezi labyrintem a bludištěm a vytvořili si z barevných písků svůj vlastní prstový labyrint. Při rozhovoru na téma „Má vysněná obec“ jsme se zamýšleli nad otázkami – kde bychom chtěli žít, co nám chybí v naší obci, co by se nám tady líbilo. Potom si každý z nás svou vysněnou obec nakreslil.

Smyslové vnímání k přírodě, krajině a místu
Zapojit všechny smysly a vnímat přírodu, krajinu a místo, jak jednoduché, to by ale nesmělo pršet. Vzhledem ke špatnému počasí a skutečnosti, že v každé třídě jsme měli vánoční stromky, využili jsme padající jehličí a vytvořili ve třídě v malých skupinkách mandaly dle svých představ. Poslech audiokazety „Muž, který sázel stromy“ většinu z nás zajímal a některé také nudil.  Zamyšlení nad otázkami – Jaké stromy muž sázel?, Proč je sázel?, Mělo to nějaký význam? – nám pomohlo s výběrem stromu, který každý z nás nakreslil. Venku jsme pak poslouchali a zaznamenávali zvuky naší obce. Pexeso to přeci každý zná, my jsme si ale zahráli Maxipexeso, hráli jsme všichni rozděleni ve třech skupinkách.

Vnímavost k sobě samému
A zase vnímání, tentokrát to ale bylo vnímání našeho těla. Pohybová hra „Magnety“, nás bavila, dotýkali jsme se navzájem různými částmi těla například nosy, koleny a lokty. Při relaxaci se nám chtělo spát, né všichni však tuto hru brali vážně. A zase ty otázky – v prostoru přízemí školní budovy byly umístěny na oknech a dveřích otázky s obrázky jednotlivých smyslů a částí těla. Své odpovědi jsme zaznamenávali do pracovního listu. Díky poslechu příběhu o Achillovi známe další část našeho těla, a proč se říká „Kde je tvá Achilova pata“. 

Nastavení spolupráce a komunikace 
Spolupráce a komunikace nám dost často dělá problémy. Při „Ladění skupiny“ a hře „Křesílka“ jsme fungovali během chvilky. Sbírání bodů nás bavilo. 

Mapování místa pocitovou mapou
Pohádky ty nás baví. Čtení z knihy M. Řeháčka „Vyprávění o strašidlech, přízracích a podivných úkazech – Višňovský čarostřelec a Hrůza na Pohanských kamenech“ bylo chvílemi opravdu strašidelné. Každý z nás už se někdy setkal s nějakou mapou, my jsme však měli možnost prohlédnout si a porovnat různé druhy map – turistickou, leteckou, zeměpisnou, historickou, dopravní, fotografickou a zimní. Poté jsme se rozdělili do skupinek a pustili se do tvorby vlastní mapy, jejímž středem bylo fotbalové hřiště.
Další aktivitou byl „Osobní průzkum“ – odpovídali jsme si navzájem na různé otázky a hráli si při tom na zvídavé reportéry.
Tvorba „Mapy vnímání místa“ byla zajímavá – každý z nás dostal svou mapku obce, do které barevně zaznamenával pocity k místu (černě – ošklivé nebo nebezpečné místo, zeleně – místo, které je pěkné, oblíbené, hnědě – významné místo, červeně – jedinečné místo). Potom jsme své pocity zaznačili do velké společné mapy. 

Udržitelný život v místě
Na základě pocitové mapy jsme pro následující projekt vytipovali tři místa v obci a z nich vybrali lokalitu „Bažina“ – prostor mezi Višňovou a Minkovicemi. Zde bychom chtěli vytvořit odpočinkové místo s lavičkami, hmyzími domečky a odpadkovými koši.

Realizace projektu
Ve středu 13. 6. v 15 hodin jsme se společně s učiteli, rodiči, panem starostou a zástupci veřejnosti sešli v prostoru „Bažiny“ a započali pracovní odpoledne. Pracovníci obecního úřadu nám pomohli vyklestit prostor od náletů a připravili prostor pro instalaci přístřešku s lavičkami a stolem. My jsme pak společně s dospěláky vysbírali větve a odpadky, hrabali listí a instalovali „Hmyzí domečky“. Také jsme pozorovali drobné živočichy, kteří toto místo obývají. Ve čtvrtek 21. 6. byl na místo nainstalován vlastní dřevěný přístřešek a v pátek 22. 6. jsme naše odpočinkové místo slavnostně otevřeli.

Chtěli bychom tímto poděkovat rodičům, učitelům, panu starostovi a pracovníkům obce za pomoc při přípravách a realizaci projektu.

Žáci 3. a 5. třídy

Pozvánka na slavnostní otevření odpočinkového místa ve Višňové

Pozvánka na slavnostní otevření odpočinkového místa ve VišňovéSrdečně  vás zveme na slavnostní otevření odpočinkového místa, které jsme upravili v rámci projektu Škola pro udržitelný život. Otevření se uskuteční v pátek 22. 6. 2018 od 15 hodin v "Bažině" ve Višňové.
Žáci 3. a 5. ročníku

Pozvánka na pracovní odpoledne pro rodiče a veřejnost

Pozvánka na pracovní odpoledne pro rodiče a veřejnostSrdečně vás zveme na pracovní odpoledne pro rodiče a veřejnost, které se uskuteční ve středu 13. 6. 2018 od 15 hodin. Sejdeme se u tělocvičny a společně přejdeme do "Bažiny", kde budeme připravovat místo pro umístění přístřešku s lavičkami. Děkujeme za podporu.
Žáci 3. a 5. třídy a tým projektu "Škola pro udržitelný život"

Školní rok 2017/2018 - CIVIS

V průběhu tohoto školního roku se naše škola zapojí do projektu CIVIS: Zaostřeno na občanské a sociální kompetence, který je spolufinancovaný EU a jehož nositelem je organizace SEVER. Projekt se věnuje rozvoji občanských a sociálních kompetencí směřujících k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Do projektu budou zapojeni žáci 3. a 5. ročníku. Jeho aktivity navazují na předcházející aktivity školy v rámci Školy pro udržitelný život.

Pracovní odpoledne 27. 5. 2016 (projekt Žijeme ve školní zahradě)

V pátek 27. 5. 2016 se uskutečnilo v pořadí druhé pracovní odpoledne, v rámci kterého probíhaly úpravy naší školní zahrady. Maminky se svými ratolestmi se se ctí zhostily nátěru pergoly a vypletí záhonů před budovou školy. Ostatní účastníci se pustili do nejnáročnějšího úkolu, a to připravit základy pro umístění herních prvků. Bohužel nám nepřálo počasí, takže instalace prvků nebyla dokončena, ale pan Havel z Frýdlantu, který je vyrobil, slíbil, že práce dokončí v následujícím týdnu. 
Všem dobrovolníkům patří obrovský dík, největší pak panu Jaroslavu Mrklasovi, panu Antonínu Erbanovi a panu Petru Brandovi.
Mgr. Helena Roubalová

Květnové aktivity v projektu

   V průběhu května proběhlo několik aktivit spojených s projektem „Žijeme ve školní zahradě“ v rámci aktivit Školy pro udržitelný život.
   Žáci 4. a 5. ročníku při hodině výtvarné výchovy oživili barvami prostor před vstupem do budovy. Při pracovním vyučování vyrobili truhlíky ze dřeva, které nám předtím připravil pan Luděk Erban. Truhlíky si žáci sami natřeli a osázeli květinovou sadbou afrikánů, které si sami předpěstovali ve škole. Při jedné z hodin vysázeli živý plot za pergolou.
   Ve čtvrtek 12. 5. se uskutečnil poslední z celoškolních projektových dnů zaměřených na školní zahradu. V rámci jednotlivých aktivit žáci sestavili návštěvní řád zahrady, napsali krátký článek do místních novin (Drbny), připravili si hlášení do místního rozhlasu a vyrobili pozvánky na druhé pracovní odpoledne, v rámci kterého budou práce ve školní zahradě dokončeny.

Pozvánka na druhé pracovní odpoledne

Pozvánka na druhé pracovní odpoledne

Pracovní odpoledne 15. 4. 2016 (projekt Žijeme ve školní zahradě)

V pátek 15. 4. 2016 se uskutečnilo první pracovní odpoledne, kdy jsme se za vydatné pomoci rodičů a přátel školy pustili do obnovy naší školní zahrady. Povedlo se nám udělat ohniště, natřít tabule v naučném koutku, připravit záhon pro živý plot, ozdobit obrubníky kolem vydlážděné plochy před školou. Největším oříškem pak bylo zbavit pergolu starého nátěru. Toho se se ctí zhostili muži, kteří poctivě obrousili každý kousek dřeva. 
Bohužel nám nepřálo počasí, takže jsme nemohli zrealizovat nákres plošných herních prvků na nádvoří školy. Paní Hančarová však nabídla, že bude chodit odpoledne po práci a slíbené "hry" na zem nakreslí.
Odměnou nám bylo opečení buřtíků na novém ohništi. Celkem se nás sešlo i s dětmi více než třicet a všem zúčastněným bych chtěla velice poděkovat za pomoc a čas, který naší zahradě věnovali. Dále bych chtěla poděkovat panu Jančárkovi za dodané špalíčky na posezení u ohniště, pracovníkům obecního úřadu za dovoz kamenů a paní Žákové a paní Hančarové za sladké pohoštění, které nám upekly.
Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Mgr. Helena Roubalová

Pozvánka na pracovní odpoledne

Pozvánka na pracovní odpoledne

Projektový den 22. 3. 2016

V předvelikonočním týdnu ve škole proběhl další z projektových dnů na téma „Naše obec“ v rámci projektu Škola pro udržitelný život. Žáci připravovali pozvánky na pracovní odpoledne, které se uskuteční 15. 4. 2016, a krátký článek do novin o probíhajících aktivitách k projektu. Dozvěděli se zajímavosti z historie naší školy a nakonec vyrobili jarní dekorace, které ozdobí venkovní školní pergolu.

 

Vítězné návrhy z výtvarné soutěže "Jak by měla vypadat naše školní zahrada"

stranka-skola-pro-udrzitelny-zivot-82

Informativní schůzka

Informativní schůzka


V úterý 23. 2. 2016 se ve škole uskutečnila informativní schůzka, na které se sešli zástupci našich žáků, jejich rodičů, zastupitelů obce i přátel školy, které jsme seznámili se záměrem zvelebit okolí naší školy. Tato myšlenka vznikla na základě práce dětí v rámci projektu „Škola pro udržitelný život“, který ve škole probíhá od konce ledna. Upravená školní zahrada by měla sloužit nejenom žákům školy, ale i všem občanům obce.
Výsledkem včerejší schůzky bylo vytvoření časového plánu celého projektu. V průběhu jara a léta 2016 budou probíhat dobrovolnické práce, které by měly naplnit představy žáků a měly by vést ke celkovému zvelebení školní zahrady.
Součástí schůzky bylo také vyhodnocení výtvarné soutěže „Jak by měla vypadat naše školní zahrada“, která probíhala v průběhu února. Účastníci vybírali z celkem 10 zdařilých návrhů našich žáků lístečkovou metodou s následujícími výsledky:
1. místo - Anička Richterová (2 ročník)
2. místo - Václav Fejtek (2. ročník)
3. místo - Anička Špínová (2. ročník)
Gratulujeme.

Projektový den 28. 1. 2016

Projektový den 28. 1. 2016Dnešní projektový den byl opět zaměřený na naší obec. Tentokrát jsme se zaměřili na to, co se nám líbí či nelíbí na naší obci, co je pro nás bezpečné či nebezpečné, na místa setkávání a na přírodní či kulturní zajímavosti obce. V průběhu dne jsme si vytipovali pár míst v obci, které bychom chtěli zlepšit. Na první místo jsme umístili naší školní zahradu, kterou bychom chtěli upravit ke hrám a k setkávání lidí. Byli bychom rádi, kdyby naší myšlenku podpořili i naši rodiče a veřejnost.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Višňová 173
464 01 Frýdlant, okres Liberec

Základní škola
tel.: 488 881 201
e-mail: skola@zsvisnova.cz

Mateřská škola
tel.: 488 881 204
727 807 786

Školní družina
tel.: 488 881 203


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c

NÁSTĚNKA

Jménem všech dětí mateřské školy a žáků základní školy bych chtěla poděkovat všem sponzorům za poskytnuté finanční dary, které nám umožnily nakoupit hračky a hry pro děti v rámci vánoční nadílky. Těmito sponzory jsou:
Juta, a. s., závod 06 Višňová
Grain, a. s.
Obec Černousy
Jiskra Višňová
Hasiči Višňová

Mgr. Helena Roubalová

NOVINKY

Výzva

Zapojte se s námi
do pomoci Ondráškovi
a sbírejte víčka od PET lahví!

Od září letošního roku mohou opět děti nosit do školy víčka od PET lahví s přesným cílem. Víčka jsou určená pro tříletého Ondráška Čejku, který se narodil s tělesným handicapem. Na zlepšení svého pohybu potřebuje Ondrášek speciální cvičení po celý rok, ne všechny terapie však proplácí zdravotní pojišťovna. A právě sběr víček a jejich následný prodej pomůže zajistit rodičům Ondráška finanční prostředky na potřebné cvičení a pomůcky.

Pomoci může každý.
Víčka od PET lahví můžete přinést do školy každý pracovní den od 8 do 15 hodin a odevzdat je v kanceláři školy.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt "Kompenzační pomůcky pro žáky s podpůrnými opatřeními" podpořený z dotačního fondu Libereckého kraje
obrázek
V průběhu jara 2018 probíhá v naší škole projekt "První cesty za kulturou II" podpořený z dotačního fondu Libereckého kraje.
obrázek
V průběhu roku 2017 byla v rámci projektu "Technické zabezpečení školní budovy" provedena úprava vstupu do školy, která byla finančně podpořená z dotačního fondu MŠMT.
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 probíhá projekt ZŠ a MŠ Višňová spolufinancovaný Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 je škola zapojená do projektu "Na jedné lodi", který je spolufinancován Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt CIVIS:Zaostřeno na občanské a sociální kompetence, který je spolufinancován Evropskou unií.
obrázek
V 2. pololetí školního roku 2017/2018 probíhá ve škole pro žáky 2. ročníku plavecký kurz, který je finančně podpořen z dotačního fondu MŠMT (doprava).
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Domů

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy