Jméno:
Heslo:

Škola pro udržitelný život

Školní rok 2017/2018 - CIVIS

V průběhu tohoto školního roku se naše škola zapojí do projektu CIVIS: Zaostřeno na občanské a sociální kompetence, který je spolufinancovaný EU a jehož nositelem je organizace SEVER. Projekt se věnuje rozvoji občanských a sociálních kompetencí směřujících k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Do projektu budou zapojeni žáci 3. a 5. ročníku. Jeho aktivity navazují na předcházející aktivity školy v rámci Školy pro udržitelný život.

Pracovní odpoledne 27. 5. 2016 (projekt Žijeme ve školní zahradě)

V pátek 27. 5. 2016 se uskutečnilo v pořadí druhé pracovní odpoledne, v rámci kterého probíhaly úpravy naší školní zahrady. Maminky se svými ratolestmi se se ctí zhostily nátěru pergoly a vypletí záhonů před budovou školy. Ostatní účastníci se pustili do nejnáročnějšího úkolu, a to připravit základy pro umístění herních prvků. Bohužel nám nepřálo počasí, takže instalace prvků nebyla dokončena, ale pan Havel z Frýdlantu, který je vyrobil, slíbil, že práce dokončí v následujícím týdnu. 
Všem dobrovolníkům patří obrovský dík, největší pak panu Jaroslavu Mrklasovi, panu Antonínu Erbanovi a panu Petru Brandovi.
Mgr. Helena Roubalová

Květnové aktivity v projektu

   V průběhu května proběhlo několik aktivit spojených s projektem „Žijeme ve školní zahradě“ v rámci aktivit Školy pro udržitelný život.
   Žáci 4. a 5. ročníku při hodině výtvarné výchovy oživili barvami prostor před vstupem do budovy. Při pracovním vyučování vyrobili truhlíky ze dřeva, které nám předtím připravil pan Luděk Erban. Truhlíky si žáci sami natřeli a osázeli květinovou sadbou afrikánů, které si sami předpěstovali ve škole. Při jedné z hodin vysázeli živý plot za pergolou.
   Ve čtvrtek 12. 5. se uskutečnil poslední z celoškolních projektových dnů zaměřených na školní zahradu. V rámci jednotlivých aktivit žáci sestavili návštěvní řád zahrady, napsali krátký článek do místních novin (Drbny), připravili si hlášení do místního rozhlasu a vyrobili pozvánky na druhé pracovní odpoledne, v rámci kterého budou práce ve školní zahradě dokončeny.

Pozvánka na druhé pracovní odpoledne

Pozvánka na druhé pracovní odpoledne

Pracovní odpoledne 15. 4. 2016 (projekt Žijeme ve školní zahradě)

V pátek 15. 4. 2016 se uskutečnilo první pracovní odpoledne, kdy jsme se za vydatné pomoci rodičů a přátel školy pustili do obnovy naší školní zahrady. Povedlo se nám udělat ohniště, natřít tabule v naučném koutku, připravit záhon pro živý plot, ozdobit obrubníky kolem vydlážděné plochy před školou. Největším oříškem pak bylo zbavit pergolu starého nátěru. Toho se se ctí zhostili muži, kteří poctivě obrousili každý kousek dřeva. 
Bohužel nám nepřálo počasí, takže jsme nemohli zrealizovat nákres plošných herních prvků na nádvoří školy. Paní Hančarová však nabídla, že bude chodit odpoledne po práci a slíbené "hry" na zem nakreslí.
Odměnou nám bylo opečení buřtíků na novém ohništi. Celkem se nás sešlo i s dětmi více než třicet a všem zúčastněným bych chtěla velice poděkovat za pomoc a čas, který naší zahradě věnovali. Dále bych chtěla poděkovat panu Jančárkovi za dodané špalíčky na posezení u ohniště, pracovníkům obecního úřadu za dovoz kamenů a paní Žákové a paní Hančarové za sladké pohoštění, které nám upekly.
Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.
Mgr. Helena Roubalová

Pozvánka na pracovní odpoledne

Pozvánka na pracovní odpoledne

Projektový den 22. 3. 2016

V předvelikonočním týdnu ve škole proběhl další z projektových dnů na téma „Naše obec“ v rámci projektu Škola pro udržitelný život. Žáci připravovali pozvánky na pracovní odpoledne, které se uskuteční 15. 4. 2016, a krátký článek do novin o probíhajících aktivitách k projektu. Dozvěděli se zajímavosti z historie naší školy a nakonec vyrobili jarní dekorace, které ozdobí venkovní školní pergolu.

 

Vítězné návrhy z výtvarné soutěže "Jak by měla vypadat naše školní zahrada"

stranka-skola-pro-udrzitelny-zivot-82

Informativní schůzka

Informativní schůzka


V úterý 23. 2. 2016 se ve škole uskutečnila informativní schůzka, na které se sešli zástupci našich žáků, jejich rodičů, zastupitelů obce i přátel školy, které jsme seznámili se záměrem zvelebit okolí naší školy. Tato myšlenka vznikla na základě práce dětí v rámci projektu „Škola pro udržitelný život“, který ve škole probíhá od konce ledna. Upravená školní zahrada by měla sloužit nejenom žákům školy, ale i všem občanům obce.
Výsledkem včerejší schůzky bylo vytvoření časového plánu celého projektu. V průběhu jara a léta 2016 budou probíhat dobrovolnické práce, které by měly naplnit představy žáků a měly by vést ke celkovému zvelebení školní zahrady.
Součástí schůzky bylo také vyhodnocení výtvarné soutěže „Jak by měla vypadat naše školní zahrada“, která probíhala v průběhu února. Účastníci vybírali z celkem 10 zdařilých návrhů našich žáků lístečkovou metodou s následujícími výsledky:
1. místo - Anička Richterová (2 ročník)
2. místo - Václav Fejtek (2. ročník)
3. místo - Anička Špínová (2. ročník)
Gratulujeme.

Projektový den 28. 1. 2016

Projektový den 28. 1. 2016Dnešní projektový den byl opět zaměřený na naší obec. Tentokrát jsme se zaměřili na to, co se nám líbí či nelíbí na naší obci, co je pro nás bezpečné či nebezpečné, na místa setkávání a na přírodní či kulturní zajímavosti obce. V průběhu dne jsme si vytipovali pár míst v obci, které bychom chtěli zlepšit. Na první místo jsme umístili naší školní zahradu, kterou bychom chtěli upravit ke hrám a k setkávání lidí. Byli bychom rádi, kdyby naší myšlenku podpořili i naši rodiče a veřejnost.

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Višňová 173
464 01 Frýdlant, okres Liberec

Základní škola
tel.: 488 881 201
e-mail: skola@zsvisnova.cz

Mateřská škola
tel.: 488 881 204
727 807 786

Školní družina
tel.: 488 881 203

NÁSTĚNKA

Setkání s rodiči a veřejností

Zveme vás na setkání žáků s rodiči a veřejností, které se uskuteční ve středu 30. 5. 2018 od 15 hodin ve školní družině. Toto setkání je zaměřené na prezentaci projektu vytvoření odpočinkového místa v "Bažině" (CIVIS). Účast na setkání přislíbil pan starosta.

Nabídka pracovní pozice učitel/ka MŠ

Nabízíme pracovní místo učitele/učitelky MŠ s nástupem od 1. 8. 2018, úvazek 1. Anglický jazyk výhodou. Bližší informace na tel. 488 881 201.

Nabídka pracovní pozice učitel/ka 1. stupně

Nabízíme pracovní místo učitele/učitelky 1. stupně ZŠ s nástupem od 27. 8. 2018, úvazek 0,6. Anglický jazyk výhodou. Bližší informace na tel. 488 881 201.
Jménem všech dětí mateřské školy a žáků základní školy bych chtěla poděkovat všem sponzorům za poskytnuté finanční dary, které nám umožnily nakoupit hračky a hry pro děti v rámci vánoční nadílky. Těmito sponzory jsou:
Juta, a. s., závod 06 Višňová
Grain, a. s.
Obec Černousy
Jiskra Višňová
Hasiči Višňová

Mgr. Helena Roubalová

NOVINKY

Výzva

Zapojte se s námi
do pomoci Ondráškovi
a sbírejte víčka od PET lahví!

Od září letošního roku mohou opět děti nosit do školy víčka od PET lahví s přesným cílem. Víčka jsou určená pro tříletého Ondráška Čejku, který se narodil s tělesným handicapem. Na zlepšení svého pohybu potřebuje Ondrášek speciální cvičení po celý rok, ne všechny terapie však proplácí zdravotní pojišťovna. A právě sběr víček a jejich následný prodej pomůže zajistit rodičům Ondráška finanční prostředky na potřebné cvičení a pomůcky.

Pomoci může každý.
Víčka od PET lahví můžete přinést do školy každý pracovní den od 8 do 15 hodin a odevzdat je v kanceláři školy.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt "Kompenzační pomůcky pro žáky s podpůrnými opatřeními" podpořený z dotačního fondu Libereckého kraje
obrázek
V průběhu jara 2018 probíhá v naší škole projekt "První cesty za kulturou II" podpořený z dotačního fondu Libereckého kraje.
obrázek
V průběhu roku 2017 byla v rámci projektu "Technické zabezpečení školní budovy" provedena úprava vstupu do školy, která byla finančně podpořená z dotačního fondu MŠMT.
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 probíhá projekt ZŠ a MŠ Višňová spolufinancovaný Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 je škola zapojená do projektu "Na jedné lodi", který je spolufinancován Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt CIVIS:Zaostřeno na občanské a sociální kompetence, který je spolufinancován Evropskou unií.
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Domů

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy